Blog
Blog

Temat wiodący EPALE: Uczenie się pozaformalne i nieformalne

W dniach 15-19 sierpnia EPALE koncentruje się pozaformalnym i nieformalnym uczeniu się.

 

W dniach 15-19 sierpnia EPALE koncentruje się pozaformalnym i nieformalnym uczeniu się.

Pomimo że uczenie się pozaformalne i nieformalne różnią się od siebie, określeń tych często używa się naprzemiennie odnosząc się do procesu zdobywania umiejętności, wiedzy i kompetencji poza tradycyjnym środowiskiem uczenia się.

Uczenie się pozaformalne i nieformalne są niedoceniane i prowadzi się na ich temat mało badań. Niemniej jednak, mogą one pomóc odpowiedzieć na potrzeby osób, które nie uczestniczą w tradycyjnych, formalnych formach uczenia się.

Platforma EPALE chce podnieść świadomość na temat znaczenia pozaformalnego i nieformalnego uczenia się oraz udostępnić społeczności specjalistów w zakresie edukacji dorosłych praktyczne zasoby, interesujące artykuły oraz użyteczne porady na ten temat.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi treściami, udostępnionymi przez Krajowe Biura EPALE z całej Europy. Pełny katalog zasobów na temat pozaformalnego i nieformalnego uczenia się dostępny jest na EPALE w ramach podtematu Wartościowanie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

 

Teksty na Blogu:

Teksty w języku polskim:

Study Circle. Szwedzka metoda edukacji dorosłych

Edukacja nieformalna dorosłych w strumieniach informacyjnych

Uniwersytety ludowe – zapomniana tradycja?

Kobiety uczą się programować na warsztatach Rails Girls Szczecin

TechKluby – inicjatywa skierowana do osób zainteresowanych technologiami informacyjno-komunikacyjnymi

Teksty w języku angielskim:

Case study on Feeling Younger by Getting Older

Learning and civic engagement

Migration, entrepreneurship and informal learning

Validation based on qualification framework: Project Match2NQF

Validation non-formal and informal learning – a holistic approach by Scotland

Validation of competences in the field of volunteering based on the European Qualification Framework

Teksty w języku niemieckim:

„Skills“ – ein Leitbegriff für den Bildungsbereich?

Fußball bildet

Informelles Lernen - deutschsprachiges Schwerpunktthema auf EPALE  

Teksty w języku włoskim:

Gli insegnanti nel sistema non formale  

Il pentagramma educativo. Cinque elementi che fanno dell'educare un'alchimia  

 

Zasoby

Zasoby w języku polskim:

Raport "Kształcenie po szkole"

Broszura Informacyjna "Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS, trójstronne umowy szkoleniowe i inne formy wsparcia edukacji dorosłych"

Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010–2015

Link do Rejestru Usług Rozwojowych

Pozaformalne i nieformalne aspekty edukacji akademickiej

Wyzwanie walidacyjne: jak blisko jesteśmy w Europie do uznawania wszystkich rodzajów uczenia się?

Zasoby w języku angielskim:

European inventory on validation of non-formal and informal learning 2014. Thematic report: validation methods

Lifelong Learning Platform position paper: Taking validation of non-formal and informal learning one step further

Monitoring the use of validation of non-formal and informal learning

Recognition of Non-formal and Informal Learning: Country Practices

Recognising Non-Formal and Informal Learning: Outcomes, Policies and Practices

Recognition of Non-formal and Informal Learning: Pointers for policy development

Recognition of non-formal certificated learning within and outside Qualifications Frameworks in the UK, the Netherlands and Finland

Recognition, Validation and Accreditation of non-formal and informal learning in UNESCO countries

TEACH: about us (Newsletter)

TEACH: Understanding the barriers to learning (Newsletter)

Zasoby w języku niemieckim:

Anerkennung in Deutschland - neue Broschüre

ECVET im nicht-formalen Bildungsbereich - Potenzial, Bedarf, Umsetzung  

Methoden informeller Weiterbildung – Europäischer Erfahrungsaustausch zwischen KursleiterInnen / TrainerInnen in der Basis- und Grundbildung. Ein Handbuch

Informelles und non-formales Lernen anerkennen und nutzen

Anerkennung informell erworbener Kompetenzen in Deutschland

Video: Anerkennung von Kompetenzen in Europa

 

Login (7)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Sztuczna inteligencja a edukacja dorosłych

Sztuczna inteligencja w edukacji dorosłych: pomoc czy przeszkoda dla dorosłych słuchaczy?

Więcej

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej