Przejdź do treści
Blog
Blog

W obiektywie EPALE: Umiejętności cyfrowe jako sposób na dostęp do edukacji

W obiektywie EPALE: w drugim kwartale 2020 koncentrujemy się na umiejętnościach cyfrowych, które umożliwiają dostęp do edukacji.

EPALE Digital Skills

  

W obiektywie EPALE: w drugim kwartale 2020 koncentrujemy się na umiejętnościach cyfrowych, które umożliwiają dostęp do edukacji.

► Szukasz informacji na temat nauki online? Bądź na bieżąco dzięki EPALE! 

     

Społeczeństwa są coraz bardziej ze sobą powiązane. Wszechobecność cyfryzacji wpływa na sposób, w jaki ludzie uzyskują dostęp do usług, jak żyją, pracują I jak przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa. Potrzeba rozwoju lepszej edukacji cyfrowej jest ściśle związana z aktywnym uczestnictwem w społeczeństwie. Aby funkcjonować na obecnym rynku, ludzie potrzebują umiejętności informatycznych: zarówno podstawowych, jak i tych związanych z pracą oraz motywacji do radzenia sobie ze zmianami i uczenia się przez całe życie.

Uczenie się przez całe życie, które staje się coraz bardziej dostępne w Internecie, jest niezbędne zarówno dla pracowników o niskich kwalifikacjach, jak i dla tych, którzy szukają możliwości ciągłego doskonalenia zawodowego.

Wiele platform zapewnia różne narzędzia edukacyjne. Jednak zarówno osoby uczące się, jak i instytucje edukacyjne nadal napotykają na bariery w dostępie do oprogramowania ze względu na brak odpowiednich umiejętności informatycznych.

Co więcej, ta wiedza jest coraz ważniejsza dla zapewnienia dostępu do podstawowych usług w sytuacjach kryzysowych, takich jak ta, z którą mamy obecnie do czynienia w przypadku wybuchu epidemii wirusa Coronavirus Covid-19.

Zatem, jakie umiejętności cyfrowe będą niezbędne w nadchodzących latach? W jaki sposób edukatorzy powinni rozwijać niezbędną wiedzę i metody, aby skutecznie wspierać uczących się zarówno w czasie pandemii, jak transformacji technologicznej? W jaki sposób organizatorzy szkoleń mogą modyfikować lub wzbogacać swoje CV, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na cyfrowe know-how?

     

Weź udział w debacie i podziel się swoją wiedzą fachową.

Czy byłeś lub jesteś obecnie zaangażowany w ciekawe projekty dotyczące umiejętności cyfrowych?

Podziel się swoją wiedzą i perspektywą ze społecznością EPALE!

27 maja 2020 r. będziesz mieć również możliwość przyłączenia się do naszej internetowej dyskusji na temat umiejętności cyfrowych, które dają dostęp do nowych rowiązań edukacyjnych.

Login (45)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej