Przejdź do treści
Blog
Blog

Temat EPALE: Międzynarodowy Dzień Migrantów 2016

18 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Migrantów.

18 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Migrantów. Jest on okazją nie tylko do docenienia znaczącego wkładu migrantów w gospodarkę kraju goszczącego, ale również do promowania przestrzegania praw człowieka w odniesieniu do migrantów.  

Migranci i edukacja dorosłych

W 2015 r. średni wskaźnik uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie osób w wieku 25-54 urodzonych w innym kraju wyniósł 12%. Niestety w niektórych krajach uczestnictwo to było znacznie niższe, np. Cypr - 4%, Czechy - 3,6%, Chorwacja – 2,8%, Grecja - 1,5%. W 2015 r. prawie jedna na cztery młode osoby w wieku 15-29 lat urodzona poza granicami UE pozostawała poza zatrudnieniem, edukacją i szkoleniem*.

 

EPALE o edukacji migrantów

W kwietniu 2016 r. na EPALE odbyła się trzydniowa dyskusja na temat edukacji migrantów. Członkowie społeczności EPALE z całej Europy wymieniali opinie i dzielili się dobrymi praktykami. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem dyskusji (j. angielski).

 

EPALE docenia znaczenie edukacji dorosłych dla rozwoju osobistego i zawodowego migrantów, ich dobrobytu oraz włączenia społecznego. Zapraszamy do zapoznania się z treściami i materiałami na ten temat opublikowanymi w sekcji Imigranci.

 


* Źródło: Eurobarometr.

Login (12)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej