Blog
Blog

Zintegrowane podejście do polityki w zakresie umiejętności podstawowych

Celem otwartych zasobów edukacyjnych European Basic Skills Network (EBSN):  „Capacity Building” jest ułatwienie tworzenia i wdrażania spójnych, skutecznych i zrównoważonych strategii w zakresie nauczania umiejętności  podstawowych we wszystkich krajach europejskich.

In-text_version

 

               

 

Zintegrowane podejście do polityki w zakresie umiejętności podstawowych

         

Celem otwartych zasobów edukacyjnych European Basic Skills Network (EBSN):  „Capacity Building” jest ułatwienie tworzenia i wdrażania spójnych, skutecznych i zrównoważonych strategii w zakresie nauczania umiejętności podstawowych we wszystkich krajach europejskich. Obecna część ma na celu zapewnienie wszystkim zainteresowanym stronom oglądu na  następujące kwestie:

·        potrzeba zintegrowanej polityki w zakresie podstawowych umiejętności i jej potencjalne skutki,

·        elementy, które musi obejmować krajowa polityka tak, aby była skuteczna i trwała,

·        niektóre odniesienia do potencjalnych przykładów dobrej praktyki.

Główną grupą docelową są osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki edukacyjnej na poziomie krajowym, które poprzez dostęp do tego zbioru zasobów, pogłębią wiedzę na temat podstawowych umiejętności osób dorosłych i będą mogli zastanowić się nad czynnikami sukcesu, które są podane przykładach dobrych praktyk.

Aby jednak móc stworzyć zintegrowaną politykę w tej dziedzinie, niezwykle ważne jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron na szczeblu krajowym w proces jej tworzenia. Ważni są także ci interesariusze, którzy nie pracują w obszarach związanych bezpośrednio z edukacją, ale mają duże znaczenie dla wsparcia umiejętności podstawowych, takich jak zatrudnienie, integracja, zdrowie i opieka społeczna. Władze krajowe i inne zainteresowane strony odpowiedzialne za realizację planów edukacyjnych w tych obszarach będą mogły dzięki tej publikacji zwiększać świadomość potrzeby tworzenia dobrze skoordynowanych i elastycznych planów na wszystkich poziomach.

Regionalne władze oświatowe i menedżerowie instytucji świadczących usługi edukacyjne dla osób dorosłych również mogą skorzystać z zasobu: pozwoli im na przegląd nowych zmian w polityce i pomoże w przygotowaniach do ich wdrażania.

             

Jak korzystać z zasobów?

Do otwartych zasobów edukacyjnych można podejść na dwa alternatywne sposoby, w zależności od zainteresowania i potrzeb danego użytkownika:

• Po pierwsze, wybierając ścieżkę tekstową (klikając na poniższe linki do rozdziałów), użytkownicy będą mieli dostęp do tekstu w formie przewodnika podzielonego na rozdziały przedstawiające kontekst poszczególnych zasobów. Ponadto, sugeruje tematy do refleksji i podaje interesujące linki.

• Po drugie, wybierając ścieżkę zasobów (otwierającą bezpośrednio dostępne materiały), użytkownicy będą mieli dostęp do listy różnych zasobów, podzielonej na sekcje według podtematów (tj. rozdziałów ścieżki tekstowej), z krótkim opisem i, jeśli dotyczy, z powiązanymi linkami.

Ścieżka tekstowa pozwala na dokładny przegląd istotnych problemów pojawiających się wokół polityki dotyczącej umiejętności podstawowych i dlatego jest zalecana dla każdego, kto szuka punktu wyjścia w danej dziedzinie. Ścieżka zasobów jest przeznaczona dla użytkowników, którzy przeszli już przez ścieżkę tekstową i chcieliby dotrzeć bezpośrednio do zasobów. W obu przypadkach użytkownicy są zachęcani do przeglądania materiałów w sposób, który jest dla nich najlepszy.

             

Spis zagadnień:

Rozdział 1 dotyczący ram polityki

W tej części przedstawiono uzasadnienie podziału tematycznego (Upskilling Pathways), podstawowy cel i zalecenia oraz przedstawiono przykłady przygotowania poszczególnych krajów do wdrożenia polityki.

Rozdział 2 na temat umiejętności podstawowych i zintegrowanej polityki

Głównym celem tej sekcji jest podniesienie świadomości na temat zagadnień związanych z wyzwaniami dotyczącymi zintegrowanej polityki w zakresie umiejętności podstawowych, poprzez skupienie się na takich pojęciach, jak umiejętność czytania i pisania oraz spójność polityki.

Rozdział 3 dotyczący deklaracji berlińskiej EBSN

EBSN, jako ogromna międzynarodowa sieć w zakresie umiejętności podstawowych,  prezentuje swoje spostrzeżenia, dając dostęp do podsumowań, raportów, informacji eksperckich zawartych w deklaracji z 2018 roku z konferencji w Berlinie.

Rozdział 4 dotyczący nowej polityki: planowanie i wdrażanie

W tej części przedstawiono szczegóły, praktyki i wnioski wyciągnięte z wdrażania polityk na poziomie lokalnym i / lub regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb jednostek. Użytkownicy mogą znaleźć raporty na temat rzeczywistych doświadczeń związanych z wdrażaniem konkretnych inicjatyw (np. Citizens’ Curriculum), a także porady ekspertów.

Lista zasobów

Zasoby są gromadzone i wymienione zgodnie z w/w rozdziałami. Klikając na link, użytkownicy mogą uzyskać bezpośredni dostęp do zasobów EPALE i innych materiałów wykorzystanych w ścieżce tekstowej.

   

Strona główna EBSN CBS

             

Podziel się swoją opinią!

Opinie użytkowników są dla nas ważne. Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże nam ulepszyć kolejne jednostki otwartych zasobów edukacyjnych, które mają zostać opublikowane w przyszłości.

Wskazówki i zalecenia dotyczące opisanych ścieżek i zasobów są chętnie przeczytamy w  komentarzach pod tekstem. Należy pamiętać, że zalecenia dotyczące zasobów w poszczególnych rozdziałach najlepiej zamieszczać w danej sekcji komentarzy odpowiedniej strony.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail.

           

 

Badanie opinii na temat zintegrowanego podejścia do polityki w zakresie podstawowych umiejętności

   

Pierwsza jednostka otwartych zasobów edukacyjnych (OER) Europejskiej Sieci Umiejętności Podstawowych (EBSN) została opublikowana na EPALE 15 lutego 2019 r. pod tytułem: Zintegrowane podejście do polityki w zakresie podstawowych umiejętności. Cztery kolejne części zostaną opublikowane jeszcze w tym roku. Aby je jak najlepiej przygotować, EBSN prosi o opinie na temat pierwszej części poprzez wypełnienie krótkiej ankiety online.

Badanie opinii na temat zintegrowanego podejścia do polityki w zakresie umiejętności podstawowych.

 

             

Tłumaczenie: NSS Polska

 

  

Interesujesz się edukacją osób ze specjalnymi potrzebami? Zajmujesz się animacją społeczną?A może koordynujesz działania wolontariuszy? Szukasz inspiracji, sprawdzonych metod i niestandardowych form?

Tutaj zebraliśmy dla Ciebie wszystkie artykuły na ten temat dostępne na polskim EPALE! 

      

Login (7)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Sztuczna inteligencja a edukacja dorosłych

Sztuczna inteligencja w edukacji dorosłych: pomoc czy przeszkoda dla dorosłych słuchaczy?

Więcej

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej