Blog
Blog

Dziedzictwo w akcji! Wpływ na edukację dorosłych i vice versa.

Dr Henrik Zipsane dzieli się niezwykłą historią o tym, jak jego fundacja postanowiła zmienić skansen w Szwecji na dom dla uchodźców i innych potrzebujących, w celu wzmocnienia spójności społecznej

Ostersund Museum Housing for Refugees.

 

Dr Henrik Zipsane dzieli się niezwykłą historią o tym, jak jego fundacja postanowiła zmienić skansen w Szwecji na dom dla uchodźców i innych potrzebujących, w celu wzmocnienia spójności społecznej.

Fundacja Jamtli prowadzi stosunkowo duże muzeum w Östersund w środkowej Szwecji w regionie Jämtland-Härjedalen, około 600 km na północ od Sztokholmu. Nasze muzeum, założone w 1912 roku, odgrywa istotną rolę w kształtowaniu i podtrzymywaniu tożsamości regionalnej i narodowej mieszkańców.

Niestety w regionie wystąpiło wiele przypadków ksenofobii. Większość uchodźców i imigrantów wybiera osiedlenie się w południowej Szwecji – liczba przybyszów spoza Europy w Jämtland-Härjedalen wynosi zaledwie 12%, podczas gdy średnia krajowa to 22%. Było również wiele sytuacji konfliktowych pomiędzy lokalnymi osadnikami a ludem (rdzenni mieszkańcy środkowej i północnej Szwecji). Ponadto osoby mieszkające w naszym regionie mają najniższy poziom wykształcenia w kraju.

Rada Fundacji Jamtli doszła do wniosku, że jeśli nasze muzeum ma dotrzeć do każdego, kto mieszka w Jämtland-Härjedalen, i jeśli chcemy przyczynić się do wzmocnienia spójności wszystkich mieszkańców, musimy dokładnie przemyśleć to, co i w jaki sposób reprezentujemy w naszym muzeum.

Dlatego w 2015 roku, kiedy zapewnienie lokali dużej liczbie uchodźców okazało się trudnym zadaniem nawet dla północnej Szwecji, zarząd Fundacji Jamtli postanowił zbadać możliwość budowy tanich, ale dobrej jakości domów na terenie muzeum. W grudniu 2015 roku Fundacja otrzymała zgodę na utworzenie małej wioski na terenie muzeum, składającej się z dziewięciu domów o powierzchni 54 m2 każdy i ośmiu 26-metrowych. Inicjatywę nazwaliśmy Jamtli New Village. Wszystkie domy, małe przydomowe ogródki oraz obiekty plenerowe mają być gotowe w lutym 2018 roku.

Ostersund Museum Housing for Refugees.

 

Współpracujemy ściśle z kolegami z gminy Östersund oraz z komunalną spółką mieszkaniową. Spodziewamy się, że około 60-70% najemców będzie uchodźcami pochodzącymi z Iraku, Syrii, Afganistanu, a także niektórych krajów Afryki Północnej. Na terenie muzeum może zamieszkać około 50-60 osób. Kolejnym krokiem będzie zapewnienie im bezpiecznych i pozytywnych doświadczeń, trzecim: zachęcenie mieszkańców wioski Jamtli do zostawienia swojego śladu w naszym muzeum.

Istnieją trzy powody powołania tej inicjatywy:1. Chcemy pomagać ludziom z naszego regionu, w szczególności młodym rodzinom, potrzebującym mieszkań.2. Chcemy, aby nasze muzeum było bardziej wielokulturowe pod względem zbiorów, dokumentacji, wystaw i programów.3. Myślimy i mamy nadzieję, że na dłuższą metę ta inicjatywa przyczyni się do wzrostu atrakcyjności muzeum i to  nie tylko w oczach osób o tradycyjnym szwedzkim pochodzeniu.

Inicjatywa Jamtli New Village może być postrzegana jako działanie edukacyjne. W ramach naszego pomysłu wykorzystujemy koncepcję uczenia się przez całe życie, w celu kształtowania, stymulowania i podtrzymywania aktywnego obywatelstwa. W trwających dyskusjach dotyczących teorii kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie, nasi koledzy z Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Dorosłych (EAEA) wypracowali następujące stanowisko:

Ramy dają możliwość zdefiniowania kompetencji potrzebnych do zarządzania własnym życiem oraz sprostania wyzwaniom stawianym w coraz bardziej złożonym społeczeństwie i miejscach pracy. Uważamy, że ramy powinny opierać się na zasadach określających europejskie podejście do kompetencji:

• podejście humanistyczne;

• włączenie społeczne i spójność jako priorytety;

• wspieranie demokratycznego i otwartego społeczeństwa;

• promowanie koncepcji zrównoważonego życia.

Ostersund Museum Housing for Refugees.

 

Spodziewamy się, że inicjatywa Jamtli New Village będzie działać w duchu europejskiego podejścia do uczenia się. Naszym celem jest stworzenie "umowy międzykulturowej" między najemcami, pracownikami i odwiedzającymi muzeum. Mamy na myśli konieczność przestrzegania kilku względnie prostych zasad budowania i podtrzymywania dobrych i produktywnych relacji. Zasady są następujące:

• Pracownicy mają szansę na indywidualny i grupowy rozwój dzięki interakcjom z naszymi przyszłymi najemcami.

• Najemcy skorzystają indywidualnie i jako grupa dzięki zaangażują się w działalność muzeum.

• Pracownicy i najemcy poprzez wzajemne wsparcie i współpracę, sprawią, że odwiedzający muzeum poczują się mile widziani, a tym samym przyczynią się finansowo do rozwoju obiektu, co będzie korzystne dla wszystkich grup.

Zasady te mogą wydawać się dość proste, ale zdecydowaliśmy się nie przyjmować ich realizacji za rzecz oczywistą. Reguły współpracy zostały stworzone przez kierownictwo fundacji – nie przez żadnego z zewnętrznych partnerów. Dlatego odzwierciedlają one cel organizacji, przy czym podczas realizacji inicjatywy mogą być nieznacznie zmienione lub opracowane tak, aby były akceptowane przez najemców, pracowników i gości muzeum.

Muzeum, które prowadzimy, jest bardzo popularne i jest również miejscem spotkań regionalnych. Jesteśmy przekonani, że taką funkcję powinno ono pełnić w przyszłości; w dobie globalizacji będzie to możliwe tylko wtedy, gdy uznamy, że

             wszyscy ludzie mają prawo do tworzenia dziedzictwa.

Stoimy przed wyzwaniem pogodzenia tradycji i kompetencji pochodzących zarówno z obszaru dziedzictwa, jak i edukacji dorosłych. Jestem pewien, że działając wspólnie, możemy to osiągnąć.


Dr Henrik Zipsane jest dyrektorem Fundacji Jamtli – szwedzkiej organizacji z obszaru dziedzictwa, a także współzałożycielem Nordic Academy of Heritage Learning & Creativity –organizacji badawczo-rozwojowej zajmującej się uczeniem się poprzez zaangażowanie w dziedzictwo. Prowadzi wykłady na Uniwersytecie Linköping gościnne na temat uczenia się dziedzictwa i rozwoju regionalnego, a w 2017 roku został powołany przez Komisję Europejską na eksperta ds. kultury i edukacji dorosłych. Dr Zipsane jest od 2012 roku współpracownikiem Europejskiej Sieci Ekspertów ds. Kultury, a od 2014 roku ekspertem w European Museum Academy.

Login (13)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE na temat społeczności uczących się na obszarach wiejskich

Nie przegap kolejnej dyskusji EPALE w środę, 8 czerwca!

Więcej

Dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu

W czwartek 28 kwietnia 2022 r., między godz. 10.00 a 16.00, na EPALE odbędzie się transmitowana na żywo dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu.

Więcej

Edukacja w sytuacji kryzysowej: konsekwencje wojny w Ukrainie.

W czwartek 17 marca 2022 r. w godz. 10.00-16.00 EPALE będzie gospodarzem dyskusji online, podczas której omówimy edukację kryzysową oraz jaką rolę może odegrać kształcenie dorosłych w radzeniu sobie ze skutkami konfliktów i sytuacji kryzysowych.

Więcej