European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Dlaczego tak trudno mówić o przemocy

Z przejawami przemocy mamy do czynienia na co dzień, chociażby poprzez media, które szczególnie nagłaśniają wszystkie zdarzenia, gdzie leje się krew, gdzie widać ludzki ból i cierpienie. Nie zwracamy uwagi, a może nie chcemy dostrzegać, przejawów przemocy wokół siebie. Występuje w tak różnorodnych odmianach i formach, że aż przeraża. Wystarczy wymienić choćby: mowę nienawiści, przemoc ekonomiczną, mobbing, bullying, stalking, przemoc domową (wobec partnerów, rodziców, dzieci), przemoc i nienawiść wobec ludzi innej narodowości, kultury czy religii. Stąd konieczność poruszania tego jakże trudnego tematu, stąd potrzeba przypominania o prawach człowieka.

Dlatego też podjęliśmy się realizacji projektu dotyczącego tej problematyki, w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych. Jego jednym z głównych założeń jest poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów w zakresie skutecznego nauczania osób dorosłych o niskich umiejętnościach interpersonalnych na temat różnych rodzajów przemocy.

Partnerzy w projekcie to organizacje pozarządowe z Polski (Fundacja Bądź Aktywny) i Włoch (stowarzyszenie Associazione Culturale EUTOPIA), belgijska organizacja działająca przy instytucji edukacyjnej dla dorosłych (Asturia) oraz  samorząd lokalny w mieście na północy Rumunii - Alba Iulia. Dobór organizacji to decyzja przemyślana. Partnerzy włoscy i belgijscy mają większe doświadczenie w relacjach z imigrantami. W Polsce i Rumunii imigrantów nie ma zbyt dużo, ale wielu obywateli wyemigrowało (i nadal wyjeżdża) do krajów Europy Zachodniej.

Dobrze będzie podzielić się wiedzą i doświadczeniami w tym zakresie, przypomnieć o prawach człowieka. Okazuje się bowiem, że takie zjawiska jak przemoc werbalna czy przemoc w rodzinie występują pod każdą szerokością geograficzną. Dlatego trzeba o tym mówić, nie tylko przy okazji jakichś medialnych doniesień, ale również na co dzień. Trzeba uczyć, jak radzić sobie w sytuacjach, gdy staniemy się ofiarą czy świadkiem takich zdarzeń, wzmacniać poczucie wartości i umiejętności interpersonalne. Relacje międzyludzkie i walka ze stereotypami mają tutaj kluczowe znaczenie.

Nazwaliśmy swój projekt "Violence - Important Problem", akronim VIP nie jest przypadkiem. W powszechnym rozumieniu oznacza bardzo ważną osobę, dla nas jest ważny każdy człowiek - ofiara, której trzeba pomóc; świadek, któremu dodać odwagi, by reagował; sprawca, by poddał refleksji swoje postępowanie oraz my wszyscy, byśmy byli bardziej uważni na przejawy przemocy i lepiej umieli sobie z nią radzić.  

 

Login (0)

Komentarz

Przemoc jest powszechnym zjawiskiem w dzisiejszych czasach. Przybiera ona nowe, całkiem odmienne formy co zostało ujęte we wpisie. Należy pamiętać, że mówiąc o przemocy nie ma się na myśli tylko tej fizycznej ale również werbalną. Ludzie często nie zdają sobie  z tego sprawy i nie traktują poważnie aktu przemocy jeżeli nie opiera się on na fizycznej krzywdzie. Uważam, że wspomniany projekt "Violence - Important Problem", akronim VIP jest bardzo ważnym projektem i mam nadzieję, że pomoże on uświadomić dzisiejsze społeczeństwo i będzie pomocny zarówno dla ofiar jak i oprawców.
Login (0)

Rzeczywiście przemoc możemy teraz zaobserwować wszędzie. Nawet dzieci są "karmione" bajkami, w których dochodzi do przemocy słownej jak i fizycznej i wielu z nas nie widzi w tym większego problemu. Mimo,że same nie biorą w tym udziału to od najmłodszych lat jest im wpajane, że niektóre formy przemocy są powszechnie akceptowalne. Uważam, że bardzo dobrym pomysłem w tym projekcie jest zwrócenie uwagi nie tylko na samą ofiarę przemocy ale też na świadka, który jest obserwatorem. Wielu z nas nie wie jak zachować się w sytuacji gdy widzi matkę szarpiącą swoje dziecko czy seniora, który jest obrażany i poniżany przez swoich bliskich. Reagować czy odwrócić wzrok? Jak się okazuje nie należy być obojętnym na tego typu sytuację bo często nasza obojętność może przyczynić się do tragedii.
Login (0)

Zgadzam się z tym, iż przemoc to zjawisko obecne we współczesnym świecie. Warto uświadamiać społeczeństwo na temat konsekwencji, jakie wynikają z każdego rodzaju użytej przemocy. Akronim VIP jest trafnie użytym określeniem osób, które są w różny sposób powiązane z tym zjawiskiem. Świetny pomysł
Login (0)

Users have already commented on this article

Chcesz zamieścić komentarz? Zaloguj się lub Zarejestruj się.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE na temat społeczności uczących się na obszarach wiejskich

Nie przegap kolejnej dyskusji EPALE w środę, 8 czerwca!

Więcej

Dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu

W czwartek 28 kwietnia 2022 r., między godz. 10.00 a 16.00, na EPALE odbędzie się transmitowana na żywo dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu.

Więcej

Edukacja w sytuacji kryzysowej: konsekwencje wojny w Ukrainie.

W czwartek 17 marca 2022 r. w godz. 10.00-16.00 EPALE będzie gospodarzem dyskusji online, podczas której omówimy edukację kryzysową oraz jaką rolę może odegrać kształcenie dorosłych w radzeniu sobie ze skutkami konfliktów i sytuacji kryzysowych.

Więcej