Przejdź do treści
Blog
Blog

Indeks DESI 2020 i niski przyrost liczby obywateli UE mających podstawowe umiejętności informatyczne!

Digital Economy and Society Index (DESI) jest indeksem, który podsumowuje istotne wskaźniki dotyczące wyników Europy w zakresie gospodarki cyfrowej i śledzi zmiany w konkurencyjności cyfrowej państw członkowskich UE. Sprawozdania DESI 2020 opierają się na danych z 2019 r.

ok. 4 minuty czytania - polub, linkuj, komentuj!

Oryginał opublikowany w języku angielskim przez Altheo Valentini


                           

Zespół Gospodarki Cyfrowej i Umiejętności DG CONNECT opublikował niedawno indeks gospodarki i społeczeństwa cyfrowego 2020, oparty na danych zebranych przez Eurostat w 2019 r. Wyniki wskazują na zbyt wolny postęp w nabywaniu kompetencji cyfrowych, ponieważ liczba obywateli UE posiadających niewystarczające umiejętności informatyczne spada zaledwie o 1%, z 43% do 42%.

"W ciągu ostatnich 4 lat poziom umiejętności informatycznych powoli wzrastał, aż do 58% osób posiadających co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe, 33% ponadpodstawowe  oraz 61% osób posiadających co najmniej podstawowe umiejętności dotyczące oprogramowania i aplikacji. Na wskaźniki umiejętności silny wpływ mają aspekty społeczno-demograficzne. Na przykład: 82% młodych osób (16-24 lata), 85% osób z wyższym wykształceniem, 68% osób zatrudnionych lub pracujących na własny rachunek oraz 87% studentów posiada co najmniej podstawowe umiejętności informatyczne. Natomiast odnosi się to do zaledwie 35% osób w wieku 55-74 lat i 30% osób na emeryturze i nieaktywnych zawodowo".

    

Te statystyki potwierdzają konieczność nauki i pokazują znaczenie społeczności EPALE w wymianie dobrych praktyk w dziedzinie edukacji cyfrowej dorosłych.

Chociaż aktualizacja indeksu z danymi za rok 2020 (po trzech miesiącach blokady z powodu COVID-19) prawdopodobnie wykazałaby pozytywną tendencję w zakresie umiejętności informatycznych osób dorosłych, wynik ten nie będzie trwały bez wprowadzenia odpowiednich środków wspierających, zarówno na poziomie andragogicznym, jak i społecznym. W związku z tym, korzystając z przeglądu planów działania i ram politycznych w związku z nowym okresem budżetowym 2021-2027, niezwykle ważne jest, aby instytucje UE i władze krajowe rozszerzyły zakres swoich priorytetów i działań na sektory formalnej i nieformalnej edukacji dorosłych.

    

W tym celu dobrze byłoby włączyć konkretne działania skierowane do uczących się dorosłych do Priorytetu 2 - "Rozwijanie odpowiednich umiejętności i kompetencji cyfrowych wszystkich obywateli" -  w nowym planie działań na rzecz edukacji cyfrowej.

Obejmuje to zaproszenie do współpracy wszystkich podmiotów publicznych i prywatnych zaangażowanych w planowanie i realizację procesu uczenia się przez całe życie w kierunku:

  • rozwoju nowych form integracji cyfrowej, mających na celu wzmocnienie pozycji wszystkich obywateli europejskich, zwłaszcza tych  z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, aby stopniowo stali się uczestnikami procesu cyfryzacji;
  • zapewnienia elastycznych i ukierunkowanych na obywatela narzędzi i podejść do (samo)oceny, rozwoju, certyfikacji i uznawania podstawowych i zaawansowanych umiejętności informatycznych;
  • projektowania wspólnotowych usług i produktów cyfrowych, które zapewnią bezpieczny i demokratyczny udział w inicjatywach społecznych i obywatelskich ponad wszelkimi granicami i bez przeszkód fizycznymi.
Login (23)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej