Przejdź do treści
Blog
Blog

Czy millenialsi są nielojalni? Raport z badania "Kompetencje pracowników – stan obecny i wyzwania rynkowe"

W Centrum Nauki Kopernik 17 września 2019 r. odbyła się konferencja upowszechniająca wyniki badania Bilansu Kapitału Ludzkiego: „Kompetencje pracowników – stan obecny i wyzwania rynkowe”, prowadzonego od 2010 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.

W Centrum Nauki Kopernik 17 września 2019 r. odbyła się konferencja upowszechniająca wyniki badania Bilansu Kapitału Ludzkiego: „Kompetencje pracowników – stan obecny i wyzwania rynkowe”, prowadzonego od 2010 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Wyniki badania przedstawiła dr Barbara Worek z UJ. W ciągu ostatnich 8 lat wzrósł wskaźnik zatrudnienia dla ludności w wieku produkcyjnym. O ile w 2010 wynosił on 64,6%, to w 2018  już prawie 10% więcej – 73,6%, przy jednoczesnym spadku stopy bezrobocia o prawie 6%. Co więcej – co trzecia osoba pobierająca świadczenia emerytalne dorabia, pracując zarobkowo. Dlatego też aktywność zawodowa osób z grupy 50+ była omawiana podczas jednego z paneli. Próbowano odpowiedzieć na pytania o czynniki utrudniające znalezienie i podjęcie pracy oraz czy starsze pokolenie ma unikalne kompetencje czy jednak braki. Według badania osoby starsze rzadziej samodzielnie rozwijają swoje kompetencje, sporadycznie wykorzystują też nowe technologie lub kontakty społeczne. O ile w grupach 18 – 24 i 25 – 34 najczęściej nauka odbywa się za pomocą internetu, materiałów drukowanych czy dzięki znajomym i współpracownikom, to grupa 65+ najwięcej edukuje się za pomocą radia i telewizji. Wszystkie grupy wiekowe rzadko wskazują placówki kultury, grupy zainteresowań czy wolontariat jako źródło wiedzy.

Wykonywanie pracy zawodowej jest bardzo silnie powiązane z wykształceniem: im niższy poziom wykształcenia, tym wyższy odsetek niepracujących. Podobne tendencje są zauważalne w innych grupach wiekowych, np. im niższe wykształcenie, tym szybsze odejście z pracy na emeryturę. Nie tylko takie czynniki jak wiek czy wykształcenie mają wpływ na podejmowanie i wykonywanie pracy zawodowej. Zatrudnienie kobiet jest powiązane z wiekiem najmłodszego dziecka w rodzinie i wskaźnik pracujących kobiet wzrasta wraz z wiekiem dziecka. Zaskakujące mogą się wydać rezultaty dotyczące mężczyzn: nie tylko ojcowie znacznie częściej pracują zarobkowo niż mężczyźni niemający dzieci, ale także mężczyźni w związkach małżeńskich częściej pracują niż ci, którzy w takich związkach nie są.

Pracodawcy byli też pytani o to, jakich kompetencji brakuje pracownikom na różnych stanowiskach pracy. Dla zawodów umysłowych wskazywano na braki związane z komunikatywnością i nawiązywaniem kontaktów, biegłością w języku ojczystym czy umiejętnościami ICT. Pracownicy fizyczni, oprócz ogólnej sprawności fizycznej czy umiejętności stricte zawodowych, nie są gotowi do częstych wyjazdów i zmiany miejsca pracy.

Ponad 90% zatrudnionych wskazało, że w 2018 rozwijali swoje kompetencje w jakikolwiek sposób, z czego około 70% w sposób pozaformalny a prawie połowa w miejscu pracy. Możliwość wykorzystania zdobywanej wiedzy w pracy zdecydowanie podnosiła motywację do nauki. Mimo to, aż 55% pracodawców w średnich i dużych przedsiębiorstwach, nie konsultuje podejmowanych decyzji ze swoimi pracownikami.

Analiza obejmowała także tzw. millenialsów (pokolenie Y). Okazuje się, że narosło wiele stereotypów i opinii, które trudno uznać za uzasadnione. Urodzeni w latach 1981 – 1996 dorastali już w innych warunkach: wzrostu gospodarczego, materialnego, rozwoju technologicznego. Badanie nie wykazało jednak, aby miało to istotny wpływ na charakterystykę grupy jako całości. Występują pewne różnice między pokoleniem X (tj. urodzeni między 1965 a 1980), ale są one niewielkie, np. dla „iksa” praca jest tylko trochę ważniejsza niż dla „igreka”. Obie grupy wyżej cenią czas wolny. Millenialsi rzadziej prowadzą własną działalność gospodarczą, ale być może wyjaśnienie jest proste: mieli mniej czasu na jej założenie i rozkręcenie niż starsi koledzy. Natomiast pokolenie Y ma mniejszą wiarę w to, że ich pracownicy lubią swoją pracę i mogą ją wykonywać bez nadzoru. Okazuje się, że szef z pokolenia X bardziej ufa swoim ludziom. W raporcie umieszczono również analizę innych popularnych tez dotyczących młodszych pokoleń w pracy: czy millenialsi są roszczeniowymi pracownikami? Czy są nielojalni? Czy mają wyższe kompetencje niż inne grupy? Odpowiedź w pełnym raporcie z badania.

Zaproszeni goście (zarówno z ramienia rządu, jak i firm prywatnych związanych z rynkiem pracy) dyskutowali o tym, czy rzeczywiście mamy rynek pracownika, czy to tylko punkt widzenia pracodawcy. Większość zgodziła się, że taka sytuacja występuje tylko w niektórych branżach, np. IT. Nadal rośnie odsetek samozatrudnionych, brakuje układów zbiorowych, które chroniłyby pracowników. Z drugiej strony pracodawcy obawiają się, czy edukacja sprosta wyzwaniom rynku. Wg wypowiedzi p. Konika z Deloitte, 2/3 dzieci urodzonych po roku 2005 będzie pracować w zawodach, których jeszcze nie ma. Pracodawcy deklarowali, że nie boją się uczestniczyć w procesie edukacji, chcieliby dzielić się wiedzą, bo jest to dla nich inwestycja na przyszłość. Czekają też na aktywną rolę państwa w kształtowaniu postaw na rynku pracy.

Więcej w raporcie „Kompetencje pracowników – stan obecny i wyzwania rynkowe”.

Login (1)

Users have already commented on this article

Chcesz zamieścić komentarz? Zaloguj się lub Zarejestruj się.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej