Przejdź do treści
Blog
Blog

Obalenie mitu o małej motywacji u nisko wykwalifikowanych pracowników

Czy nisko wykwalifikowani pracownicy powinni stale przystosowywać się do wymagań rynku pracy celem zapewnienia sobie zatrudnienia? Pia Cort i Kristina Mariager Anderson z Uniwersytetu w Aarhus przeczą tezie o braku motywacji pracowników o niskich kwalifikacjach.

Czy nisko wykwalifikowani pracownicy powinni stale przystosowywać się do wymagań rynku pracy celem zapewnienia sobie zatrudnienia? Pia Cort i Kristina Mariager Anderson z Uniwersytetu w Aarhus przeczą tezie o braku motywacji pracowników o niskich kwalifikacjach.

Jak ludzie mogą znaleźć motywację do uczenia się przez całe życie? Osoby nisko wykwalifikowane były i ciągle są przedmiotem zainteresowania strategii na rzecz uczenia się przez całe życie, ich funkcjonowanie na rynku pracy wiąże się z większym ryzykiem utraty pracy, a podnoszenie przez nich kwalifikacji jest postrzegane jako sposób na zmniejszenie tego ryzyka. Strategie postrzegają nisko wykwalifikowanych pracowników i potrzebę ich motywowania do uczenia się jako podstawowy problem: takie osoby są często charakteryzowane jako posiadające niskie aspiracje, brak pewności siebie i poczucia własnej wartości, mało aktywne, a nawet jako przestępcy. Kwestia bycia osobą z grupy ryzyka pozostaje problemem o wymiarze psychologicznym i edukacyjnym.

Zainteresowanie osobami o niskich kwalifikacjach i ich niechęć do uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie jest widoczna w badaniach i projektach badawczych próbujących zidentyfikować bariery w uczeniu się, występujące u nisko wykwalifikowanych pracowników. Czy zatem nisko wykwalifikowani pracownicy są niezdolni do robienia tego, co strategie określają jako właściwe? Czy powinni stale przystosowywać się do wymagań rynku pracy celem zapewnienia sobie zatrudnienia? Obowiązującą w strategii narrację o braku motywacji wśród pracowników posiadających niskie kwalifikacjach należy postawić pod znakiem zapytania.

Skomplikowane zjawisko

Projekt Cedefopu koncentrujący się na opowieściach osób posiadających niskie kwalifikacje na temat pracy pokazał, że ich motywacja jest bardziej złożona niż przedstawiają to strategie w zakresie uczenia się przez całe życie:

  • Motywacja jest obecna! Opowieści o pracy nisko wykwalifikowanych pracowników z Danii pokazały, że mają oni w rzeczywistości motywację do uczenia się i wiele z tych osób próbuje kreować wartościowe życie zawodowe włączając do niego zainteresowania i kluczowe wartości. Motywacja nie zawsze może być łączona z edukacją lub pracą, ale może być również zorientowana na inne aspekty życia takie jak hobby lub rodzina. Wspólną cechą dla tych opowieści jest wysiłek, aby pogodzić wewnętrzną motywację czy to w życiu towarzyskim, piłce nożnej lub sprawiedliwości społecznej z wyborem kariery.
  • Osoby o niskich umiejętnościach? Opowieści pokazały, że ludzie wykonujący profesje wymagające niskich kwalifikacji często nie są nisko wykwalifikowani: oni raczej nabyły nieformalne umiejętności wykonując prace, które równają się wysokiej jakości umiejętnościom lub takie kwalifikacje posiadają. Niemniej jednak z uwagi na sytuację na rynku pracy lub okoliczności rodzinne muszą podejmować prace wymagające niskich umiejętności, aby zarobić na życie lub aby znaleźć równowagę między pracą a życiem.
  • Motywacja jako opowieść społeczna: Koncepcja motywacji została zintegrowana z narracją odnoszącą się do pracy i edukacji: każdy musi być zmotywowany do uczenia się przez całe życie w celu utrzymania się na powierzchni w warunkach globalnej gospodarki. Kiedy człowiek upada, to problemem jest indywidualna motywacja, a nie rynek pracy i jego ciągłe i bezdyskusyjne wymagania. Światowy rynek pracy jest postrzegany jako naturalna siła, uderzającą w jednostkę, która może ocaleć dzięki edukacji, która jednakże nie może być bezpieczną platformą w sytuacji, gdy coraz więcej stanowisk pracy jest niestabilna

Decentralizacja motywacji

Analiza wskazuje na motywację jako koncepcję, która musi być zdecentralizowana i coraz bardziej zróżnicowana:

  1. Motywacja nie ma tylko zewnętrznego charakteru, jak często jest pojmowana w strategii zatrudnienia i edukacji bazującej na strategii kija i marchewki; motywacja nie musi też mieć koniecznie wewnętrznego charakteru, aby zaangażować osoby w działalność.
  2. Konieczna jest zmiana przyjętego postrzegania „problemów motywacji” przez poszukiwanie alternatywnego postrzegania i bycie krytycznym, jeżeli chodzi o polityczne kategoryzowanie ludzi, zwłaszcza gdy określani są mianem osób bez motywacji, mało aktywnych lub nie uczących się (Honey, 2000).
  3. Podsumowując, potrzebna jest zmiana punktu widzenia i zamiast koncentrować się na motywacji nisko wykwalifikowanych pracowników, istnieje potrzeba przyjrzenia się problemowi rynku pracy, który koncentruje się na wzroście konkurencji między państwami w celu przyciągnięcia kapitału oraz firm i w tym dążeniu dbanie o płace pracowników, warunki pracy i życia schodzi na dalszy plan.

Pia Cort, cort@edu.au.dk, jest docentem w Departamencie Edukacji Uniwersytetu w Aarhus. Jej badania koncentrują się na roli międzynarodowych organizacji w politykach edukacyjnych, zwłaszcza Unii Europejskiej i procesie europeizacji, powiązań między polityką edukacyjną a praktyką, szkoleniem i kształceniem zawodowym z perspektywy porównawczej i strategii uczenia się przez całe życie.

Kristina Mariager-Anderson, kma@edu.au.dk, jest docentem w Departamencie Edukacji Uniwersytetu w Aarhus. Jej badania koncentrują się na edukacji dorosłych, kształceniu zawodowym oraz doradztwie zawodowym i szkoleniach ukierunkowanych zwłaszcza na osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach. Jej szczególnym zainteresowaniem badawczym są relacje między edukacją dorosłych a doradztwem zawodowym.

Login (0)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej