Blog
Blog

BRIDGING - Kultura jako pomost do budowania więzi społecznych i wzajemnego zaufania

Celem projektu BRIDGING jest wspólna praca nad rozwojem i wzmocnieniem integracji, spójności i budowania zaufania w trudnym okresie transformacji społeczeństw, tworzących Wspólnotę Europejską. W ramach projektu będzie wypracowywane nowe podejście – udostępniane praktykom działań w sferze kultury w całej Europie – do tworzenia partycypacyjnego modelu udziału w kulturze i procesu współtworzenia kultury jako nośnika wspólnych wartości, które mogą łączyć. Pierwszym z kroków realizowanych w projekcie są szeroko zakrojone badania we wszystkich krajach partnerskich – zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach na terenie Polski i wypełnienia krótkiej ankiety.

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych z Bielska-Białej rozpoczęła działania o charakterze badawczym w nowym projekcie finansowanym ze środków programu Erasmus+ Edukacja dorosłych.

Projekt BRIDGING (Bridging social capital by participatory and co-creative culture) jest 2-letnią inicjatywą organizacji partnerskich reprezentujących aż 7 krajów europejskich, w tym Polskę. Jego celem jest wspólna praca nad rozwojem i wzmocnieniem integracji, spójności i budowania zaufania w trudnym okresie transformacji społeczeństw, tworzących Wspólnotę Europejską. W ramach projektu będzie wypracowywane nowe podejście – udostępniane praktykom działań w sferze kultury w całej Europie - do tworzenia partycypacyjnego modelu udziału w kulturze i procesu współtworzenia kultury jako nośnika wspólnych wartości, które mogą łączyć.

Wyjątkowa pozycja kultury partycypacyjnej oraz wzmacnianie się procesów aktywnego zaangażowania w ogóle, ma ogromny wpływ na proces integracji społecznej. Należy podkreślić, że kultura i czynny w niej udział ogromnej i zróżnicowanej populacji w Europie, jest miejscem prawdziwych i otwartych spotkań, mogącym przełamywać istniejące bariery i granice, przebiegające wzdłuż tradycyjnie identyfikowanych grup w obrębie europejskich społeczności.

Pierwszym z kroków realizowanych w projekcie są szeroko zakrojone badania we wszystkich krajach partnerskich, które mają pozwolić na zgromadzenie danych o doświadczeniach organizatorów, wolontariuszy i uczestników działań kulturalnych.

Dlatego chcielibyśmy zachęcić do wzięcia udziału w badaniach na terenie Polski. Wszyscy zainteresowani mogą wypełnić ankietę, dotyczącą doświadczeń udziału/organizacji/współorganizacji działań tzw. "ko-kreatywnych", rozumianych jako takie działania kulturalne i artystyczne, które łączą ze sobą różnych ludzi, pochodzących z różnych środowisk. Kwestionariusz jest krótki, jego wypełnienie zajmuje ok. 10 minut. Jest on dostępny pod adresem: https://educult.limequery.org/525589?lang=pl  

Mamy nadzieję, że przebieg projektu oraz jego przyszłe rezultaty przyczynią się do wzmocnienia roli kultury w budowaniu zaufania wśród społeczności tworzących Wspólną Europę.

Interesujesz się edukacją kulturową? Szukasz inspiracji, sprawdzonych metod i niestandardowych form?

Tutaj zebraliśmy dla Ciebie wszystkie artykuły na ten temat dostępne na polskim EPALE! 

  

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Sztuczna inteligencja a edukacja dorosłych

Sztuczna inteligencja w edukacji dorosłych: pomoc czy przeszkoda dla dorosłych słuchaczy?

Więcej

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej