Przejdź do treści
Blog
Blog

WIADOMOŚCI Z OSTATNIEJ CHWILI: UCZENIE SIĘ DOROSŁYCH MA POZYTYWNY WPŁYW NA ZDROWIE I SAMOPOCZUCIE

Na styku zdrowia i edukacji, Mark Ravenhall omawia korzyści, jakie ma dla zdrowia uczenie się osób dorosłych.

Setting the Agenda: Health

Nie jest to zaskoczeniem, prawda? Mieliśmy na to dowody od dłuższego czasu. Faktem jest, że kolejne rządy w Zjednoczonym Królestwie inwestowały w gromadzenie większej liczby dowodów na to, co czyni dorosłych zdrowszymi i zdolnymi lepiej kontrolować swoje zdrowie i zdrowie swoich rodzin. Przegląd Marmota (2010) przyglądał się społecznym uwarunkowaniom w dziedzinie zdrowia, w tym edukacji. Kosztujące miliony funtów centrum What Works Well-Being Centre (od 2014 r. do dziś) ma za zadanie „opracować praktyczne wskazówki dla rządów, przedsiębiorstw i społeczności w celu zapewnienia poprawy dobrostanu na terenie całego Zjednoczonego Królestwa”. Programy pilotażowe badające wpływ uczenia się na potrzeby lokalne na zdrowie psychiczne (w latach 2014-17), sprawdzały czy krótkie kursy w niepełnym wymiarze godzin w ramach uczenia się na potrzeby lokalne pomagają ludziom rozwijać strategie radzenia sobie z lekkimi i średniego stopnia dolegliwościami zdrowia psychicznego.

Są to tylko jedne z licznych badań mających na celu zrozumienie niezaprzeczalnego związku pomiędzy poziomem wykształcenia (lub uczestnictwem w nauce) a prawdopodobieństwem lepszego stanu zdrowia.

Potwierdzają to wnioski zeszłorocznego Trzeciego światowego raportu na temat uczenia się dorosłych i edukacji opublikowanego przez Instytut Uczenia się przez Całe Życie UNESCO. Poza tym, nasze zdrowie zależy w dużej mierze od warunków społecznych. Sześćdziesiąt procent skutków dla zdrowia bierze się z czynników społeczno-gospodarczych i naszego środowiska fizycznego. Skoro największy wpływ na zdrowie mają warunki społeczne, zapewnienie dobrego stanu zdrowia jest więc kwestią wielodyscyplinarną, a nie zadaniem jedynie specjalistów służby zdrowia.

Jakie są zatem największe wyzwania dotyczące zdrowia, z jakimi spotykamy się dziś w Zjednoczonym Królestwie?

Po pierwsze, jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Wraz ze wzrostem długości życia, rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia złożonych chorób przewlekłych. Do tego koszt leczenia dorosłych rośnie w trakcie ich życia.

Po drugie, dzisiejszy styl życia ma zły wpływ na nasze zdrowie. Aspekty związane ze stylem życia, takie jak palenie papierosów, picie alkoholu, brak ćwiczeń i zła dieta, przyczyniają się do problemów zdrowotnych w późniejszym życiu. Obecny stopień występowania otyłości u dzieci wskazuje na to, że problem ten będzie rósł.

Następnie, szacuje się, że w tym roku u jednej czwartej dorosłych w Wielkiej Brytanii wystąpi możliwe do zdiagnozowania schorzenie zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne często łączone jest z pojęciem dobrostanu: pewności siebie, optymistycznego patrzenia w przyszłość, poczucia kontroli nad swoim życiem i posiadania związków zapewniających wsparcie, nie zaś zaledwie braku chorób i objawów.

Ponadto, między poszczególnymi krajami europejskimi oraz wewnątrz nich istnieją nierówności w zakresie zdrowia, również w obrębie jednego miasta. Przewidywana długość życia mężczyzn z różnych części Glasgow różni się o czternaście lat - na tej samej trasie autobusu! Jednak problem nie polega jedynie na różnicy pomiędzy osobami najbogatszymi i najbiedniejszymi; istnieje «gradient stanu zdrowia», który dotyczy wszystkich pomiędzy. Jednym ze wskaźników tego, gdzie znajdujemy się na «gradiencie stanu zdrowia» jest poziom wykształcenia - w szczególności zaś to, ile lat spędziliśmy w systemie edukacji obowiązkowej. 

Więc jakie korzyści dla naszego zdrowia ma uczenie się dorosłych? W dowodach przejawia się pięć wątków:

  1. Rozwiązanie problemu nierówności powodujących słaby stan zdrowia: Posługiwanie się poziomem edukacji początkowej jako wskaźnikiem przyszłego stanu zdrowia rodzi pytanie: co stanie się z osobami, którym nie powiodło się przy pierwszym podejściu, w tym kraju lub za granicą?  Uczenie się dorosłych najwyraźniej pełni rolę w odwracaniu negatywnych skutków nierówności skumulowanych wcześniej na przestrzeni życia.

  2. Poprawa zachowań zdrowotnych i podejścia do zdrowia: Tego rodzaju publiczne programy zdrowotne (jak na przykład kampania 5-a-Day) zależą tak od informacji publicznej, jak i uczenia się nieformalnego. Wpływ takich inicjatyw zależy od poziomu wykształcenia grup docelowych. Inicjatywy ukierunkowane mają większe szanse powodzenia gdy są wspierane przez ogólne programy edukacji dorosłych lub stanowią ich część. Nie jest ważny temat, lecz sam fakt, że ma miejsce uczenie się.  Uczenie się prowadzi do zwiększonej pewności siebie i poczucia własnej skuteczności, co przekłada się na większą zdolność radzenia sobie z własnym zdrowiem.

  3. Increasing life-expectancy and disability-free life expectancy: Zwiększająca się przewidywana długości życia i przewidywana długość życia bez niepełnosprawności: Ponieważ wymagania dorosłych w stosunku do systemu opieki zdrowotnej rosną wraz z wiekiem, niezwykle ważne jest ograniczanie skutków choroby i niepełnosprawności. Jak pokazały liczne niedawne sprawozdania w mediach, uczenie się dorosłych ma do odegrania kluczową rolę w wydłużeniu okresu samodzielności osób starszych i w rozwoju demencji.

  4. Ograniczenie występowania chorób wynikających ze stylu życia: Na świecie choroby wynikające ze stylu życia odpowiadają za 63% zgonów, według GRALE III. Światowa Organizacja Zdrowia donosi, że 25% zgonów jest związanych z życiem w niezdrowych warunkach otoczenia. Uczenie się dorosłych także dostarcza ludziom narzędzi, dzięki którym mogą wpływać na swoje otoczenie i, przytaczając słowa GRALE III, «uczynić się zdrowszymi».

  5. Umożliwianie poprawy stanu zdrowia psychicznego i dobrostanu: Istnieje znaczna liczba brytyjskich badań ukazujących korzyści, jakie uczenie się dorosłych niesie dla zdrowia psychicznego i ogólnego dobrostanu. Wyniki tych badań były tak przekonujące, że w 2015 roku rząd brytyjski zlecił przeprowadzenie projektu, który ma zbadać skutki dla zdrowia psychicznego uczestniczenia w uczeniu się dorosłych przez osoby z lekkimi lub średniego stopnia dolegliwościami zdrowia psychicznego. W ramach 62 projektów pilotażowych na terenie Anglii, osoby biorące udział w szeregu zajęć w ramach uczenia się na potrzeby lokalne wypełniają ujednolicone ankiety kliniczne. Wyników należy się spodziewać w listopadzie 2017 r.

Badania wskazują na to, że powyższe pięć wątków może przyczynić się do bardziej wydajnego systemu opieki zdrowotnej. Udział w uczeniu się dorosłych prowadzi do mniejszej liczby wizyt u lekarzy ogólnych, a także do podejmowania lepszych decyzji dotyczących własnej opieki zdrowotnej i postępowania zgodnie z poleceniami lekarzy. Pomimo, że wyższy poziom wykształcenia prowadzi do przewidywanego dłuższego życia, istnieje zwiększone prawdopodobieństwo, że dodatkowe lata będą wolne od niepełnosprawności.

Co więc to wszystko oznacza dla rozwoju uczenia się dorosłych w Zjednoczonym Królestwie? Obserwujemy wielkie zainteresowanie administracji w Walii, Irlandii Północnej i Szkocji społecznymi uwarunkowaniami związanymi ze zdrowiem. Na terenie Anglii, zwiększone przekazywanie środków do miast-regionów ponownie otworzyło możliwości finansowania pomiędzy odizolowanymi politykami - coś, z czym zwykle słabo radzi sobie rząd centralny. Przeznaczanie środków zgodnie z potrzebami społecznymi jest dyskutowane jako podejście podstawowe. Rola ogólnego uczenia się dorosłych wraz z inicjatywami ukierunkowanej publicznej edukacji zdrowotnej staje się coraz bardziej rozpoznawalna na poziomie społeczności.

Moim zdaniem, zarówno twórcy polityk, jak i specjaliści muszą robić więcej. Skoro uczenie się dorosłych w tak znaczący sposób wpływa na zdrowie i dobrostan, co powinni robić lokalni twórcy polityk w zakresie zdrowia, edukacji i usług lokalnych?  Co powinny zrobić placówki kształcenia dorosłych i ich odpowiedniki w służbie zdrowia, aby bardziej efektywnie połączyć usługi?

Co dzieje się w twoim rejonie w celu wspierania tej agendy?

Zamieść komentarz poniżej lub zapisz się i prześlij swoje studia przypadku do odpowiednich Społeczności wymiany dobrych praktyk w ramach „Brytyjskiej strategii na rzecz uczenia się przez całe życie”

Niniejszy artykuł jest tłumaczeniem z języka angielskiego. 

Mark Ravenhall

Starszy pracownik naukowy

Instytut Uczenia się i Pracy

EAAL Partner Logos

 

Login (9)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej