European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Analiza ESG a potrzeba zrównoważonego rozwoju

W zmieniającym się świecie pojawiło się nowe podejście, a może nawet nowy trend- ESG. Co oznacza?

ok. 7 minut czytania - polub, linkuj, komentuj!


Przez wiele lat przedsiębiorstwa, szczególnie te korporacyjne, zajmowały się społeczną odpowiedzialnością biznesu. I nie mając wątpliwości co do zaangażowania i dobrej woli liderów CSR cały czas zastanawiałem się, na ile w tym autentycznej potrzeby, a na ile jest to wyłącznie narzędzie wizerunkowe. Dobra strategia marketingowa, ocieplone oblicze biznesowe wpływały pozytywnie na klientów, partnerów biznesowych czy inwestorów. Czy jednak przynosiły efekt w postaci trwałych rozwiązań, zgodnych z potrzebami społecznymi czy też środowiskowymi?

Świat wokół nas gwałtownie przyspiesza, z jednej strony rosną zagrożenia klimatyczne, z drugiej widoczna jest potrzeba zaangażowania podmiotów gospodarczych w ograniczenie niskiej emisji, rozwiązywanie problemów społecznych, upowszechnianie kultury dialogu i włączenie lokalnych środowisk.

W obliczu tych zmian pojawiło się nowe podejście, a może nawet nowy trend- ESG. W tym artykule spróbujemy wyjaśnić co się kryje pod tymi trzema literami: autentyczność czy tylko następne narzędzie ratingowe, prostota działania czy skomplikowane procedury i rozbudowane struktury.  Następnie przejdziemy do zagadnień kluczowych, łączących ESG ze zrównoważonym rozwojem. Zostaną one przedstawione w formie kilku rekomendacji, w rodzaju krótkiego kodeksu postępowania.

ESG to przyjęty skrót oznaczający: environmental, social and corporate governance. W języku polskim pod tymi słowami kryje się: środowisko naturalne, społeczeństwo oraz ład korporacyjny. Te trzy elementy przekładają się zarówno na relacje zewnętrzne biznesowe, jak i relacje ze środowiskiem lokalnym. Od ich wdrożenia w firmie może zależeć podpisanie kontraktu, pozyskanie inwestora czy też uzyskanie bankowej pożyczki. Jednocześnie pojawia się coraz szersza potrzeba spójnych, bardziej przystępnych i dostosowanych do potrzeb inwestorów informacji. Rośnie liczba inwestorów, którzy wierzą, że organizacje, które właściwie zarządzają obszarem ESG, są w mniejszym stopniu zagrożone ryzykiem i  skuteczniej tworzą długoterminowe wartości oraz są bardziej zdolne do korzystania z pojawiających się  szans rynkowych. Z drugiej jednak strony podejmowane działania w tych trzech obszarach będą potwierdzały czy przedsiębiorstwo wdraża rozwiązania proekologiczne, czy zachęca do działalności społecznej, czy działa na transparentnych zasadach, zwalczając korupcję i ograniczając skutki dyskryminacji społecznej. ESG to jednocześnie narzędzie pozafinansowego raportowania.

Zaśnieżona droga w parku

Fot. z archiwum autora

E jak środowisko naturalne

Kwestie ochrony środowiska wiążą się z ograniczeniem emisji, dekarbonizacją, wdrożeniem rozwiązań proekologicznych, tworzeniem zielonych miejsc pracy. Wiążą się z ograniczaniem zużycia energii ze źródeł kopalnych, ograniczenia  emisji zanieczyszczeń, zaopatrzenia w surowce przy wykorzystaniu transportu ekologicznym.

To podejście zakłada wyznaczanie wskaźników i tworzenie proekologicznych planów wdrożeniowych. Przedsiębiorstwo i jego pracownicy potrafią dzięki strategicznemu i stabilnemu partnerstwu z klientami, dostawcami i innymi kluczowymi interesariuszami wdrażać systemy zgodne z założeniami Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Podmiot gospodarczy nie tylko minimalizuje wpływ na środowisko poprzez innowacje i wdrażanie rozwiązania systemowe, ale także pełni rolę wiodącą w tworzeniu lokalnego ekosystemu.

S jak społeczeństwo

Ten obszar dotyczy działań realizowanych wewnątrz firmy, jak również w jej otoczeniu społecznym. Oznacza to z jednej strony: politykę płacową wolną od dyskryminacji np. te same  płace na tych samych stanowiskach bez względu na płeć, politykę bezpieczeństwa zarządzania danymi,  zakres i sposób udostępniania informacji, z drugiej wolontaryjne projekty społeczne na rzecz społeczności lokalnej np. akcje charytatywne,  zbiórki żywności czy też działania edukacyjne na rzecz osób starszych.

G jak ład korporacyjny

Ład korporacyjny powiązany jest ze strukturą zarządzania i nadzoru, sposobem podejmowania decyzji, prawami akcjonariuszy,  ale także zwalczaniem korupcji. Dotyczy także przejrzystej polityki podatkowej.

Kilka moich subiektywnych rekomendacji, jak połączyć ESG z potrzebami zrównoważonego rozwoju

  1. Zaczynajmy od rzeczy małych. Poprzez skutecznie wdrożone drobne zmiany realizują się wielkie cele.
  2. Odpowiedzialność obciąża każdego z nas z osobna, ale działania muszą być wspólne.
  3. Wdrażanie ESG może być albo procesem wynikającym z potrzeb wyceny przedsiębiorstwa i starania się o wsparcie bankowe albo z potrzeby brania odpowiedzialności za środowisko naturalne i społeczne. Wybór zależy od Ciebie.
  4. ESG musi wpisywać się w strategię rozwoju firm i wpływać na kierunki ich rozwoju, zgodnie z zielonym ładem i potrzebami środowisk lokalnych.
  5. Efektywna edukacja zrównoważonego rozwoju związana jest po pierwsze ze wzrostem świadomości zagrożeń klimatycznych, po drugie możliwością wpływania na ich ograniczanie, po trzecie przekazywania dobrych praktyk, których sami jesteśmy źródłem.
  6. Potrzebna jest nie tylko podstawowa edukacja przedsiębiorstw na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale podnoszenie kompetencji  pracowników w zakresie: wdrażania proekologicznych rozwiązań technologicznych i technicznych, nabywania umiejętności realizacji projektów społecznych, nauki otwartej komunikacji wolnej od uprzedzeń i wykluczeń oraz włączania pracowników w procesy decyzyjne.
  7. Należy badać efektywność wdrożenia ESG poprzez wpływ na jakość życia człowieka i jego otoczenia.
  8. Wzniosłe idee wymagają prostego języka przekazu.
  9. Otwarta i przejrzysta informacja stanowi podstawę właściwego komunikowania potrzebami środowiska naturalnego i ludzi.
  10. Efekt działań na rzecz zrównoważonego rozwoju nie będzie mierzony ilością stworzonych procedur, zorganizowanych debat i konferencji czy też zatrudnionych osób w działach ESG. Ten efekt będzie zdeterminowany ilością wdrożonych innowacji proekologicznych, inicjatyw zw. z przyjaznym zielonym i społecznym środowiskiem pracy, a przede wszystkim rozwiązanych problemów społecznych.

Tak jak każdy mój artykuł i ten musi zakończyć się puentą. Stoję po stronie prawdziwych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Kluczem do efektywnego działania muszą być: zrozumienie potrzeb ludzi, którzy żyją wokół nas, świadomość odpowiedzialności za środowisko naturalne i otaczającą nas przyrodę i wiara w to, że możemy razem więcej. Wyboru dokonałem w 1991 roku kiedy organizowałem jedno z wydarzeń, przygotowujących do Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w Rio de Janeiro i zostałem Młodzieżowym Ambasadorem UNEP. Wiem, że kiedy odrzucimy wszystkie procedury, struktury i niezrozumiały język komunikacji korporacyjnej to na końcu musi zawsze zostać sens pomagania innym ludziom, chronienia dziedzictwa naturalnego i rozwijania biznesu, zgodnie z naturą i potrzebami lokalnych środowisk. Wczoraj podczas spotkania firm rodzinnych: Family Bussiness Cafe usłyszałem słowa piosenki znakomitego przedsiębiorcy, barda biznesu- Zdzisława Dąbczyńskiego:

Razem znaczymy więcej, gdy liczyć możemy na siebie. Razem możemy więcej, ty rozumiesz mnie, a ja Ciebie. Razem możemy więcej, gdy nasz cel jest wspólnym obrazem.

One nie wymagają dodatkowego komentarza…


Rafał Kunaszyk – ekspert ds. edukacji, rynku pracy, trener i doradca zarządzania, współwłaściciel firm rodzinnych Eurokreator sc i Eurokreator T&C, członek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, członek Rady Fundatorów. Obecnie jest ekspertem ds. Edukacji, ZSK i Dyrektorem Programowym Forum Inteligentnego Rozwoju. Ambasador EPALE.


Jesteś trenerem, szkoleniowcem? Szukasz inspiracji, sprawdzonych metod prowadzenia szkoleń, narzędzi trenerskich i niestandardowych form?

Tutaj zebraliśmy dla Ciebie wszystkie artykuły na temat technik prowadzenia szkoleń, narzędzi szkoleniowych i pracy trenera dostępne na polskim EPALE

Zobacz także:

Nanocząsteczki kompetencyjne – ewolucja czy rewolucja w świecie edukacji?

Edukacja po nowe, odpowiedzialne życie

Adma – zmieniamy przemysł na lepsze

Uprzejmie donoszę!!

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE na temat społeczności uczących się na obszarach wiejskich

Nie przegap kolejnej dyskusji EPALE w środę, 8 czerwca!

Więcej

Dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu

W czwartek 28 kwietnia 2022 r., między godz. 10.00 a 16.00, na EPALE odbędzie się transmitowana na żywo dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu.

Więcej

Edukacja w sytuacji kryzysowej: konsekwencje wojny w Ukrainie.

W czwartek 17 marca 2022 r. w godz. 10.00-16.00 EPALE będzie gospodarzem dyskusji online, podczas której omówimy edukację kryzysową oraz jaką rolę może odegrać kształcenie dorosłych w radzeniu sobie ze skutkami konfliktów i sytuacji kryzysowych.

Więcej