Blog
Blog

ACTING UP - projekt wykorzystujący dramę w edukacji dorosłych

Projekt ACTING UP (http://actingup.eu) w ramach programu Erasmus+ (2014-1-PL01-KA204-003034) próbował zmierzyć się z problemem niskiego poziomu uczestnictwa dorosłych słuchaczy w uczeniu się przez całe życie. Projekt miał na celu wykorzystanie potencjału technik dramy w zwiększaniu motywacji uczących się dorosłych. Opracowana metodologia wzbogaciła pracę trenerów i doradców wspierających dorosłych słuchaczy. Doświadczone instytucje szkoleniowe z 5 krajów UE wdrożyły program w Polsce, Szkocji-Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii i we Włoszech.

Projekt ACTING UP (http://actingup.eu) w ramach programu Erasmus+ (2014-1-PL01-KA204-003034) próbował zmierzyć się z problemem niskiego poziomu uczestnictwa dorosłych słuchaczy w uczeniu się przez całe życie. Projekt miał na celu wykorzystanie potencjału technik dramy w zwiększaniu motywacji uczących się dorosłych. Opracowana metodologia wzbogaciła pracę trenerów i doradców wspierających dorosłych słuchaczy. Doświadczone instytucje szkoleniowe z 5 krajów UE wdrożyły program w Polsce, Szkocji-Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii i we Włoszech.

Me-pl_hats

Celem projektu było zaangażowanie uczących się dorosłych (zwłaszcza tych o niskich umiejętnościach i z mniejszymi szansami) do kontynuowania edukacji poprzez wykorzystanie technik teatralnych oraz do podnoszenia kwalifikacji w celu umożliwienia im znalezienia odpowiednich ścieżek kształcenia oraz stosownego zatrudnienia.

Projekt ACTING UP był skierowany do dwóch głównych grup docelowych:

Po pierwsze, angażował edukatorów osób dorosłych, trenerów, doradców zawodowych, praktyków społeczno-kulturowych, którzy zostali przeszkoleni z wykorzystywania działań teatralnych jako metody pedagogicznej w celu wspomagania dorosłych słuchaczy wymagających szczególnego wsparcia.

Po drugie, był skierowany do dorosłych słuchaczy zagrożonych wykluczeniem, którzy wymagają podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania, często dotkniętych bezrobociem, restrukturyzacją i zmuszonych do zmiany kariery zawodowej, aby przyczynić się do ich włączenia społecznego, aktywizacji obywatelskiej i rozwoju osobistego.

Me-uk_0

Główne działania stanowiące rezultaty pracy intelektualnej projektu:

1. Europejski Przewodnik

Badania przeprowadzone w każdym kraju partnerskim zaowocowały stworzeniem Europejskiego Przewodnika – zbioru najlepszych praktyk w wykorzystywaniu technik teatralnych, ruchowych i dramy jako narzędzia metodologicznego. Publikacja jest dostępna do pobrania w 5 językach (PL, EN, FR, PT, IT) ze strony internetowej projektu.

2. Szkolenie z technik dramy dla trenerów

Opracowaliśmy program kursu oraz materiały szkoleniowe dla nauczycieli, edukatorów, trenerów, doradców zawodowych i praktyków społeczno-kulturowych. Zorganizowaliśmy 5-dniowe szkolenie w Porto dla grupy 25 trenerów (5 osób z każdego kraju), które miało formę bardzo praktycznych warsztatów dotyczących wykorzystania dramy, by wspierać dorosłych słuchaczy. Wszystkie ćwiczenia wraz z instrukcjami zostały opisane i zilustrowane zdjęciami i filmami oraz są dostępne na platformie e-learningowej projektu w postaci planów zajęć w 5 językach (PL, EN, FR, PT, IT) oraz w formie zestawu narzędzi i ćwiczeń do pobrania.

Ltta-pt3

3. Kurs e-learningowy dla nauczycieli, edukatorów, trenerów, doradców zawodowych i praktyków społeczno-kulturowych (http://platform-actingup.eu)

Treści szkoleń i warsztatów w 5 językach (PL, EN, FR, PT, IT) razem z materiałami wspierającymi, zdjęciami i plikami wideo wytworzonymi przez partnerstwo w ciągu trwania projektu są dostępne on-line na platformie e-learningowej. Dostęp jest bezpłatny dla każdego po zarejestrowaniu. Na platformie można znaleźć: plany zajęć, glosariusz (główna terminologia w 5 językach), zestaw narzędzi i scenariuszy (wszystkie ćwiczenia podzielone są na 9 grup tematycznych i są gotowe do pobrania) oraz kanał YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCUpvXo3dADA8a2EujFj8rOA  

4. Kurs dla beneficjentów

Trenerzy, którzy uczestniczyli w 5-dniowym kursie nt. wykorzystania technik dramy w Porto byli zobowiązani do włączenia niektórych elementów dramy do swoich regularnych programów szkoleniowych. Ich propozycje zostały zebrane w formie spójnego kursu dla beneficjentów opracowanego wspólnie przez trenerów ze wszystkich krajów uczestniczących w projekcie. Jest to obszerna i wyczerpująca publikacja zawierająca gotowe do użycia scenariusze szkoleń pogrupowane w 5 oddzielnych kursów. Każdy z nich obejmuje szczegółowe instrukcje dla trenerów, dotyczące takich elementów jak: wprowadzenie, sugerowana grupa docelowa, cele, czas trwania, efekty szkoleniowe i wreszcie ćwiczenia ze szczegółowymi opisami pogrupowane alfabetycznie w załączniku. Oprócz ćwiczeń typowo teatralnych zaprezentowane są działania realizowane zwyczajowo przez organizacje partnerskie w ramach swoich wybranych programów. Kurs dla beneficjentów jest dostępny do pobrania w 5 językach (PL, EN, FR, PT, IT) ze strony internetowej projektu.

5. Test pilotażowy w każdym kraju

Kurs dla beneficjentów opracowany przez zespół europejskich trenerów przeszedł test pilotażowy w 5 krajach. Każda organizacja wybrała 30 uczestników do fazy pilotażu. Trenerzy wdrożyli własne programy dostosowane do konkretnych grup docelowych w danym języku narodowym. Beneficjenci mieli okazję wykorzystać techniki dramy dla wzmocnienia swojej motywacji i zaangażowania. Na końcu ścieżki szkoleniowej słuchacze pod opieką trenerów występowali na scenie w ramach tzw. wydarzeń upowszechniających rezultaty pracy intelektualnej przy udziale lokalnych interesariuszy. Zazwyczaj była to próba pokazu metodologii Teatru Forum z udziałem publiczności, prezentacja ćwiczeń teatralnych opartych na dramie lub kombinacja obu praktyk. W przypadku Polski, wydarzenie miało charakter bardziej oficjalny i przybrało formę konferencji końcowej na szczeblu międzynarodowym oraz było okazją do zaprezentowania wszystkich rezultatów projektu.

Me-pl_audience

Oprócz podstawowych zadań związanych z pięcioma rezultatami pracy intelektualnej wszyscy partnerzy wykonywali swoje obowiązki związane z zarządzaniem projektu i jego wdrażaniem obejmujące działania stałe, takie jak koordynacja, upowszechnianie, ewaluacja i uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach partnerskich.

autor: Anna Ziemecka-Poteraj

Interesujesz się edukacją kulturową? Szukasz inspiracji, sprawdzonych metod i niestandardowych form?

Tutaj zebraliśmy dla Ciebie wszystkie artykuły na ten temat dostępne na polskim EPALE! 

  

Login (2)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej