Przejdź do treści
Blog
Blog

7 wskazówek jak znaleźć się w partnerstwie ponadnarodowym i wyjść z niego z uśmiechem

Co przesądza o efektywności partnerstwa? Andrew McCoshan, koordynator tematyczny EPALE ds. jakości w uczeniu się dorosłych, dzieli się wskazówkami opierając się na własnych doświadczeniach.

Co przesądza o efektywności partnerstwa? Andrew McCoshan, koordynator tematyczny EPALE ds. jakości w uczeniu się dorosłych, dzieli się wskazówkami opierając się na własnych doświadczeniach.

 

Jednym z satysfakcjonujących aspektów zaangażowania w projekt europejski jest budowanie i utrzymywanie partnerstwa, które go zrealizuje. W jaki sposób zapewnimy sukces naszego partnerstwa?

Nie ma tutaj z pewnością łatwych odpowiedzi. Jednak są także pewne „niezbędniki”, którym należy poświęcić uwagę, aby zoptymalizować szanse nie tylko przetrwania partnerstw ponadnarodowych, ale także zbudować szereg trwałych relacji z osobami i organizacjami.

Oto moja lista. Jak można by ją uzupełnić?

 

1. Ja mogę się zająć tym, a czym możesz zająć się ty?

To niemal oczywiste, że w każdym partnerstwie wiedza o tym, kto jest za co odpowiedzialny ma zasadnicze znaczenie. W kontekście ponadnarodowym szczególnej wagi nabiera przejrzyste i jednoznaczne komunikowanie oczekiwań wobec każdego z partnerów, gdyż różnice językowe i kulturowe mogą skutkować nieporozumieniami. Partnerstwo to także skarbnica wiedzy i umiejętności, a zatem rozpoznanie ich i przypisanie do zadań projektowych może przynieść korzyści.

Wskazówka: Nie należy po prostu zakładać, że każdy zna swoją rolę, bo przystąpił do partnerstwa – trzeba zachęcić partnerów do przedyskutowania swoich umiejętności w okresie otwierania projektu i wyjaśnić wszelkie niedomówienia.

 

2. Solidne partnerstwa to głębokie partnerstwa… a na osiągnięcie głębi potrzeba czasu i dobrych relacji osobistych

Nieformalne aspekty osobiste i społeczne są równie ważne jak te formalne. Możliwość wzajemnego poznania się odgrywa zasadniczą rolę w budowaniu relacji osobistych, które mogą zadziałać jak „lepiszcze” cementujące partnerstwo. Mają także istotne znaczenie dla zrozumienia różnych kultur i wartości obecnych w partnerstwie.

Wskazówka: Należy poświęcić czas i podjąć starania, by stwarzać okazje partnerom do wzajemnego poznawania się równolegle do formalnych aspektów projektu.

 

3. Świat jest wioską

To prawda, ale funkcjonowanie wiosek nie opiera się po prostu na przypadku: mieszkańcy wioski potrzebują mnóstwa okazji do porozumiewania się w kwestiach formalnych, a także wspomnianych wyżej spotkań nieformalnych. Partnerzy będą się prawdopodobnie dosyć mocno różnić pod względem doświadczeń w pracy w ponadnarodowym środowisku i umiejętności językowych. Potrzebują sposobności, by móc wnieść swój wkład i wspólnie ustalić cele oraz wymagany postęp.

Wskazówka: W czasie spotkań można wykorzystać rundy wypowiedzi, aby każdy miał szansę przedstawić swoje zdanie.

 

4. To nie moja wina!

W każdym partnerstwie pojawią się od czasu do czasu konflikty, błędy, a może nawet kryzysy. To ważne, aby partnerstwo miało plan, jak radzić sobie z takimi niefortunnymi sytuacjami. Mogą tu być pomocne partycypacyjne podejścia do zarządzania projektami, które zapewnią zaangażowanie każdego partnera, zwłaszcza w świetle zróżnicowania kultur i wartości.

Wskazówka: Należy przeprowadzić otwartą dyskusję na początku projektu, jak partnerstwo będzie radzić sobie z błędami i konfliktami.

 

5. Małe jest piękne… czasami

W zależności od charakteru partnerstwa można rozważyć powołanie małej grupy kierowniczej, złożonej z kluczowych partnerów, która będzie się regularnie spotykać i wspomagać ogólną koordynację. Zasadniczo takie rozwiązanie bardzo dobrze się sprawdza, ponieważ umożliwia szybkie podejmowanie decyzji. Jednak wymaga to wcześniejszego uzgodnienia.

Wskazówka: Ważne, aby każdy wiedział, czemu ma służyć wąska grupa kierownicza i wyraził na nią od początku zgodę.

 

6. Co ona powiedziała?

Angielski jest najczęściej wybierany na wspólny język w europejskich projektach ponadnarodowych i choć poziom ogólnego rozumienia może być bardzo wysoki, terminy techniczne to zupełnie inna sprawa. Nawet wydawałoby się proste terminy jak „uczenie się” mają różne znaczenia w różnych krajach i kontekstach.

Wskazówka: Warto opracować i przyjąć glosariusz.

 

7. Muszę stawić się na inne spotkanie…

Bądźmy szczerzy, nikt nie chce brać udziału w większej liczbie spotkań. Partnerstwa ponadnarodowe nie stanowią tutaj wyjątku. W sposób oczywisty ważne jest, aby przebrnąć przez sprawy formalne w celu sprawdzenia postępu itp. Tym niemniej edukatorzy nie zajmują się edukacją po to, aby spędzać czas przy stole!

Wskazówka: Warto wykorzystać doświadczenia dydaktyczne partnerów, aby wypracować kreatywne sposoby kierowania partnerstwem, a zwłaszcza nieuchronnymi spotkaniami.

 


Andrew McCoshan pracuje w sektorze edukacji i szkoleń od ponad 25 lat. Przez ponad 10 lat specjalizował się w badaniach nad tworzeniem polityki oraz w ewaluacjach dla UE. Andrew jest obecnie niezależnym konsultantem i ekspertem ECVET z ramienia Zjednoczonego Królestwa. Jest także ekspertem ds. jakości transnarodowej sieci kształcenia EFS ds. mobilności młodzieży i młodych osób dorosłych w niekorzystnej sytuacji.

Login (6)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej