Wat is de Centrale ondersteuningsdienst en wat doet deze?

De Centrale Ondersteuningsdienst (COD) is een consortium van twee organisaties, Tremend en Lai-momo, die samenwerken aan de ontwikkeling en het beheer van EPALE. Om het platform te voorzien van actuele en relevante inhoud, werkt de COD samen met de Nationale ondersteuningsdiensten van EPALE en met experts en belanghebbenden op het gebied van volwasseneneducatie. De COD beheert ook de EPALE-helpdesk, verstuurt maandelijks een nieuwsbrief, beheert de communicatie via sociale media, plaatst inhoud, beheert discussies en houdt thematische evenementen.

 

 

Login (1)
Topic
Weight
0