chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa

 
 

Erkenning van eerder verworven competenties

Met trots presenteren de partners van het Embrace project (Italië, Spanje, Frankrijk, Denemarken, Nederland en Duitsland) de innovatieve methodiek waarmee migranten (niet-formele en informele competenties kunnen laten identificeren, documenteren en valideren, om zo hun kansen en toegang tot de Europese arbeidsmarkt te verbeteren.

Visible Skills for Adults, kortweg VISKA, is een Erasmus+ project met Vlaanderen, IJsland, Ierland en Noorwegen als partners. Voor Vlaanderen is het Departement Onderwijs en Vorming partner in het project. Viska is een beleidsexperimenteel project, gefinancierd in het kader van kernactiviteit 3 van het Erasmus+ programma, dat gericht is op ondersteuning van beleidshervormingen. Het prioritaire thema waar het VISKA-project onder valt, is "Werkgelegenheid en vaardigheden: validatie van informeel en niet-formeel leren in onderwijs en opleiding". Minstens 500 personen zijn betrokken bij de veldproeven voor de validatie van eerder verworven kennis (EVC).  Het zijn volwassenen leerders, begeleiders en andere eerstelijnsmedewerkers van de 4 partnerlanden. Lees meer over de  veldproef in Vlaanderen.

Waarom verloopt de validering van competenties die langs niet-formele of informele weg zijn verworven in Europa zo traag? Naar het antwoord op deze vraag wordt gezocht door Telšiai Onderwijscentrum samen met de collega’s uit België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Kroatië die deelnemen aan het project „REcommendations for a Validation in Adult Learning in United Europe” (REVALUE).

Het Departement Onderwijs en Vorming lanceerde in april 2018 een projectoproep naar de CVO om EVC-assessments te ontwikkelen. Sindsdien werden er 10 pilootprojecten goedgekeurd, 6 ontwikkelcommissies opgericht, een aantal EVC-standaarden opgesteld en de eerste stappen gezet voor het ontwikkelen van assessment-instrumenten.

De bevoegheid voor het ontwikkelen van de beroepscompetentieprofielen en standaarden voor de ervaringsbewijzen is overgedragen van de SERV naar de VDAB. Om de regelgeving verder af te stemmen op deze overdracht en te zorgen voor de voortzetting van de ervaringsbewijzen onder de bevoegdheid van de VDAB, keurde de Vlaamse Regering, op voorstel van minister Muyters, nu principieel het uitvoeringsbesluit bij het decreet beroepsbekwaamheid goed.

Vanaf september 2019 is er in Vlaanderen een nieuwe EVC-regelgeving. EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Daardoor kunnen mensen hun competenties laten testen. In een testcentrum wordt in kaart gebracht wat ze al kennen en kunnen en krijgen ze daarvan een bewijs. De nieuwe EVC-procedure biedt mensen zonder beroepskwalificatie dus een tweede kans. In het nieuwe EPALE-magazine leest u daar alles over.

26 september 2019
door Karine Nicolay
(en)

In december organiseerde het Finse EPALE-team een schrijfwedstrijd over vrijwilligerswerk in volwasseneducatie [(fi)Vapaaehtoistoiminnan ääni]. De blog van Annika-Tahvanainen-Jaatinen:  Exploring volunteering and liberal adult education success stories in Lelystad, Holland won de competitie.

Waarom is het zo moeilijk voor opleiders van volwassenen om in de schoenen van de student te gaan staan? Is hier misschien sprake van een soort dissonantie? Aan de ene kant zijn zij leerkrachten die meer of minder bewust beïnvloed worden door diepgewortelde tradities, een behoefte aan erkenning en de opdracht om andere volwassenen te “instrueren”. Aan de andere kant zijn ze ervaren genoeg om te beseffen dat veel waarheden en oplossingen aan kracht hebben ingeboet ten gevolge van de veranderingen in deze postmoderne tijd. 

Er zijn grote veranderingen gaande op het vlak van een leven lang leren, met name in het beroepsonderwijs: in heel Europa is een verschuiving te zien van het bieden van onderwijs naar een stelsel van begeleide loopbaanontwikkeling. Deze verandering is ook merkbaar in recente wetgeving in Frankrijk 

11 december 2018
door NSS EPALE Nederland
(nl)

Bas Goedendorp is een van de partners van TSI Foundation (The Social Innovation Foundation), een in Nederland gevestigde netwerkorganisatie (Rotterdam en Groningen) die werkt aan organisatorische, stedelijke en regionale uitdagingen en die internationaal verbonden is met partnerorganisaties. Uitgangspunt voor het werk van TSI Foundation is maatschappelijke impact via sociale innovatie. Een van de projecten die door TSI Foundation, samen met 010 Works en Delfshaven Coöperatie is geïnitieerd, is West Practice Rotterdam. 

1 december 2018
door Karine Nicolay
(en)

In 2016 kwam er een Europese aanbeveling 'Upskilling Pathways: new opportunities for adults'. Deze aanbeveling roept de Europese lidstaten op om flexibele opleidingstrajecten op te zetten waardoor volwassenen een stapje hoger kunnen geraken op de kwalificatieladder. Wat doet Vlaanderen om deze aanbeveling in daden om te zetten. Liesbet Vermandere van het Departement Onderwijs en Vorming geeft tekst en uitleg.

30 november 2018
door Liesbet Vermandere
(en)
donderdag 19 december 2019, Austria

Fachveranstaltung in Wien: Arbeitsmarktintegration von MigrantInnen und Flüchtlingen - rechtliche Rahmenbedingungen und Unterstützungsangebote

In den letzten beiden Jahren haben sich die arbeitsmarktpolitischen Unterstützungsangebote für Zugewanderte immer wieder verändert. Auch neue rechtliche Rahmenbedingungen (Integrations-, Sozialhilfe-Grundsatz-, Anerkennungs- und Bewertungsgesetz) und arbeitsmarktpolitische Zielvorgaben wurden beschlossen. Die Information über diese Veränderungen sowie die Diskussion der damit verbundenen Folgen für die praktische Arbeit stehen im Zentrum dieser Veranstaltung.

donderdag 21 november 2019, Bulgaria

Информационен ден ECVET и сектор „ПОО“ на КД1 на Програма „Еразъм+“

„Бъдещето принадлежи на тези, които могат да го чуят“, казва Дейвид Буи преди 40 години. Работни места, пазар на труда и икономики, които се променят скоростно: – глобализацията, технологиите и увеличаващият се сектор на услугите са едновременно симптоми и причини. Какво можем да направим, за да отговорим на тези промени?

woensdag 4 december 2019, Austria

Durch Kompetenzanerkennung zu höheren Qualifikationen?

Ende 2018 erreichte der wba-zertifizierte Erwachsenenbildner und Bildungsreferent der AK Salzburg Franz Fuchs-Weikl einen Universitätsabschluss auf Bachelorniveau an der Sorbonne Paris. Das Besondere daran ist, dass er diesen Abschluss auf dem Weg der Kompetenzanerkennung erlangte.

Wie kommt es, dass dies in Frankreich Realität ist, in Österreich jedoch unmöglich erscheint? Wieso wird Validierung meistens im Zusammenhang mit gering Qualifizierten und Zugewanderten diskutiert? Welches Potenzial hat Kompetenzanerkennung für Personen, die hoch qualifizierten Tätigkeiten nachgehen?

donderdag 12 december 2019 tot zondag 15 december 2019, Poland

Trainers' Meeting Warsaw

Trainers Meeting Warsaw

We are launching a new form of events focusing on advanced trainers and facilitators development! Each month, a Trainers' Meeting will be happening in different cities across Europe. Winter season starts with Amsterdam and will continue through Vilnius, Warsaw, Madrid and Dublin.

donderdag 24 oktober 2019, Belgium

I-MoToLe: Improving the Intrinsic Motivation to Learn by Adult Learners at Risk of Social Exclusion

In this International Multiplier Event, the results will be presented of the Eramus+ project I-MoToLe. In the past two years seven European partners have studied and developed innovative educational strategies to improve the intrinsic motivation to learn, especially by their most vulnerable learners.
dinsdag 17 september 2019 tot dinsdag 15 oktober 2019

Innovate, Learn, Share, Act - Tailor-made offers

The European e-learning course on teaching and learning basic skills continues! You are welcome to join anytime.

The module "Tailor-made offers" (17.9.-15.10.) looks how to offer adults education and training based on mapping their individual needs.
Through five sessions focusing on practises in Iceland, Portugal, Sweden, UK and more European countries, different aspects are explored:

- How can tailored-made offers better support adults with low level of skills?
- How can learning offers be a part of local community development?

De FlexScan DT is ontwikkeld in het kader van de experimenten Leeruitkomsten. Middels deze experimenten wordt onderzocht hoe het deeltijdonderwijs flexibeler kan worden (Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs, 2016). Aanname is dat flexibilisering van het onderwijs voor een (werkende) volwassen doelgroep leidt tot meer participatie van werkenden in het hoger onderwijs en de afgifte van meer diploma’s, wat nodig is om de doelstelling van het kabinet te behalen een groter deel van de beroepsbevolking hoger op te leiden.

 

Dit materiaal hoort bij het Dossier flexibilisering

De 15de  editie van de brochure over volwasseneneducatie "De wijze stap. Volwasseneneducatie in Oost-Vlaanderen " 2018 is beschikbaar. In vijftien veel gestelde vragen overvliegen we de mogelijkheden binnen volwasseneneducatie.
 

De brochure is gratis te verkrijgen bij De Stap.
Meer informatie over de werking vind je via www.destapgent.be/about/overdestap.php

De 15de editie van de brochure over volwasseneneducatie "De wijze stap. Volwasseneneducatie in Oost-Vlaanderen" 2018 is beschikbaar. In vijftien veel gestelde vragen overvliegen we de mogelijkheden binnen volwasseneneducatie.

De brochure is gratis te verkrijgen bij De Stap.
Meer informatie over de werking van De Stap vind je hier

Het project Building learning societies dat in 2014 werd uitgevoerd, stelde dat om voor 2018 in alle lidstaten tot een validatiesystemen voor non-formeel en informeel leren te komen, er nog veel vorderingen moesten worden gemaakt. Als sluitstuk van het project zijn good practices uit verschillende Europese lidstaten verzameld. Deze tonen hoe gewerkt kan worden aan (h)erkenning van non-formeel en informeel leren en de randvoorwaarden daarbij. Ook is er aandacht voor het bevorderen van deelname.
Geen zoekresultaten