chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa

 
 

Beleid

De meeste mensen in Europa vinden onderwijs het belangrijkste domein om in te investeren via regionale fondsen, zo blijkt uit de deze week uitgekomen Eurobarometer-peiling. Daarnaast publiceerde de Commissie ook de Regional Competitiveness Index 2019. 

Het behalen van de Europa 2020 doelstellingen is nog niet in zicht. Resultaten uit de Eurostat analyse voor de Europa 2020-strategie schetsen een gemengd beeld. Op het gebied van werkgelegenheid is er veel vooruitgang geboekt, maar op het gebied van investeringen in onderzoek & ontwikkeling en onderwijs blijven de resultaten onder de maat.

In elke organisatie of school zijn er meningsverschillen. Een school of organisatie zonder conflicten bestaat niet. Directeur Sven Van Grembergen van basisschool Ursulinen in Mechelen gebruikt daarom inzichten en tools uit Deep democracy. “k ben niet meer bang voor collega’s die anders denken. Ze verzwakken je niet, integendeel”, zegt hij in 'Klasse'. Inzichten die zeker ook in de volwasseneneducatie nuttig zijn. 

Onderwijs, onderzoek en innovatie zijn in de nieuwe Commissie van Von der Leyen samengevoegd tot één portfolio. De Bulgaarse Mariya Gabriel zal als commissaris leidinggeven aan zowel DG Onderwijs en Cultuur als DG Onderzoek en Innovatie. Luxemburger Nicolas Schmit zal als commissaris voor jobs verantwoordelijk zijn voor vaardigheden en de Skills Agenda.

Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, heeft zes ambities voor Europe die zij de komende vijf jaar wil waarmaken. Daarbij krijgt onderwijs van haar veel aandacht.

Op de eerste inhoudelijke commissie bijeenkomst van de CULT-commissie, verantwoordelijk voor cultuur en onderwijs, werd beslist om de interinstutionele onderhandelingen – het onderhandelingsproces met de Raad van Ministers -  op te starten voor Erasmus+. Waar moet nog allemaal onderhandeld over worden?

De Europese Commissie stelde deze maand haar landenspecifieke aanbevelingen voor België voor in het kader van het Europees semester. België wordt aanbevolen de skills mismatch aan te pakken. Dat kan bijvoorbeeld door volwassenonderwijs meer te stimuleren.

'Iedereen telt mee', ‘Het moet en kan beter en sneller, ‘maak slim gebruik van de al aanwezige kennis, hulpmiddelen en samenwerking voor meer draagvlak en impact,’: dit was de kern van het pleidooi van diverse partijen die op 11 juni 2019 gezamenlijk een petitie aan de vaste Kamercommissie voor OCW aanboden. 

Eerder berichtte Jumbo Klercq al over de moeizame pogingen om tot lokale educatieve agenda’s te komen. Zijn ontdekkingsreis en een toeristische route leverden weliswaar interessante informatie, maar nog weinig concrete aanknopingspunten op. Een ontmoeting in Drachten, tegenwoordig onderdeel van Gemeente Smallingerland zet hem opnieuw aan tot denken.

7 oktober 2019
door Jumbo KLERCQ
(nl)

Het Engels letterwoord VUCA staat voor: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Volatiel, onzeker, complex en ambigu zijn ook de vier belangrijkste kenmerken die onze samenleving, economie en arbeidsmarkt van vandaag definiëren, en nog meer die van morgen. Ook de publieke bemiddelingsdiensten (PES) worden met de VUCA-wereld geconfronteerd vanuit verschillende invalshoeken. Fons Leroy van VDAB reflecteert over de toekomst van de publieke bemiddelingsdiensten. 

19 juni 2019
door Karine Nicolay
(en)

Levenslang leren is in Vlaanderen reeds sinds lang een aandachtspunt voor beleid. Naast een uitgebreid en uitstekend initieel onderwijs zijn ook de publieke voorzieningen voor volwassenenonderwijs, beroepsgerichte opleiding, sociaal-culturele vorming, enzovoort relatief goed ontwikkeld. Niettemin staan alle indicatoren inzake participatie en effectiviteit sinds lang op rood. Dirk Van Damme van de OESO gaat na wat de uitdagingen voor de komende legislatuur zijn.

19 juni 2019
door Karine Nicolay
(en)

Het mbo krijgt in veel adviezen over het stimuleren van een leven lang ontwikkelen (LLO) de bal toegespeeld, maar dat het nog maar de vraag is het mbo die rol ook waar kan maken. Dat betoogde ik in een essay in december 2017. Punt is dat in alle adviezen voorbij wordt gegaan aan de vraag hoe deze opdracht leeft op de werkvloer van de mbo-instellingen: kunnen en willen mbo-docenten deze handschoen oppakken?

19 december 2018
door Karel Kans
(nl)

Er liggen vele plannen klaar om de deelname aan Leven Lang Leren nu echt op een hoger niveau te krijgen. In dit essay betoogt Karen Kans dat er een risico is dat de vele voornemens ten spijt de plannen (wederom) niet volledig van de grond zullen komen. Dit komt doordat er in de plannen een belangrijke rol voor het bekostigd mbo is weggelegd, maar dat er nog geen antwoord is op de vraag hoe de onderwijsinstellingen deze handschoen gaan oppakken. De onderwijsprofessionals in het mbo zijn niet in deze vraag meegenomen.

19 december 2018
door Karel Kans
(nl)
Labels:

Gluren bij de buren. Dat was de opzet van een seminar over het bereiken van kwetsbare volwassen die dreigen de aansluiting op de maatschappij te missen. De Nederlandse en Vlaamse Agentschappen Erasmus+ nodigden een club deelnemers uit het openbaar bestuur uit om van elkaar te leren. EPALE sprak met drie deelnemers. In dit deel Selwin Umar, projectleider bij Leerwerkloket West-Brabant en Zeeland.

26 november 2018
door NSS EPALE Nederland
(nl)

In 2017 was één van de centrale thema’s van EPALE: de opbrengsten van volwasseneneducatie en een leven lang leren. Omdat de volwasseneneducatie primair als een gemeentelijke verantwoordelijkheid gezien wordt, pleit Jumbo Klercq van The Elephant, Learning in Diversity voor het (weer) sterker lokaal verankeren van de volwasseneneducatie en een leven lang leren en geeft een beeld van zijn zoektocht naar de factoren die daarbij van belang zijn.

13 augustus 2018
door Jumbo KLERCQ
(nl)
In april 2018 bestaat EPALE al 3 jaar! Ondertussen zijn er al 37,000 geregistreerde leden en duizenden mensen uit de volwasseneneducatie bezoeken EPALE elke maand op zoek naar ondersteuning of inspiratie. Bekijk hier welke evolutie EPALE meemaakte in deze 3 jaar.
5 april 2018
door Karine Nicolay
(en)
12 Reacties
donderdag 19 december 2019, Bulgaria

Секторът за учене на възрастни в България: постигнати резултати през 2017-2019 г. и бъдещи основни дейности за 2020-2021 година

До края на м. декември 2019 г. ще се проведе последният уебинар за членовете на Националната мрежа за учене на възрастни. Интерактивното събитие се провежда по традиция след всяко заседание на Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“, за да запознае членовете на Мрежата с решенията на Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“.

12 december 2019
by Zhuliyan GOCHEV
Labels:
donderdag 12 december 2019, Hungary

Szak- és felnőttképzési konferencia: Szabályozási visszaszámláló

Elfogadta az Országgyűlés az új szakképzési törvényt, a felnőttképzési törvénymódosítás pedig jelenleg áll tárgyalás alatt. Az új törvénytervezetek alapján már láthatóak a változások a fő irányai. Ennek alapján meg lehet kezdeni a gondolkodást, az intézményi stratégia kialakítását. A rendezők célja az új szabályrendszer szisztematikus áttekintése, ennek érdekében rendezik meg a szak és felnőttképzési konferenciát.

dinsdag 26 november 2019, Hungary

I. Hatékony Egészségfejlesztési Konferencia

A rendezvény célja, hogy kézzelfogható módon, gyakorlati oldalról közelítsünk az egészségfejlesztéshez. A fókuszban a személyesség, az egészséghez való személyes és felelősségteljes közelítés áll. Ennek jegyében hívtak civil szervezeteket Egészségfejlesztési Civil Expora, szakembereket, érdeklődőket és egyetemi hallgatókat szakmai szimpózium plenáris ülésre és műhelymunkára, az orvos- és egészségtudományi egyetemek vezetőit egyeztetésre a népegészségtan oktatás aktuális kérdésköreinek megvitatására, hogy közösen kerüljenek feltárásra és bemutatásra azok az újdonságok, jó gyakorlatok, ismeretek, amelyek segítségével a saját és közösségünk egészségét fejleszthetjük, tehetjük jobbá.
donderdag 12 december 2019, United Kingdom

Westminster Health Forum – The health workforce and key issues to the NHS People Plan: leadership, staff wellbeing and professional regulation

Westminster Health Forum will be holding a key seminar in London in December, which will consider the health workforce and key issues for the NHS People Plan, focusing on leadership, wellbeing and professional regulation. It is a key event for anyone working for the NHS in a medical or healthcare role. Tickets are priced at £230+VAT.

donderdag 5 december 2019 tot vrijdag 6 december 2019, Germany

Workshop: Adult education, global development and the International Council for Adult Education

This workshop will explore the origins, development and current role of the International Council for Adult Education in supporting the right of adults to education, and the achievement of the Sustainable Development Goals. The International Council for Adult Education is the global membership body for adult education associations, is recognised by UNESCO as “the international voice” of adult education, and has associate status at the YN’s ECOSOC.
dinsdag 21 januari 2020, United Kingdom

Post-compulsory Education and Training and priorities for the Tertiary Education and Research Commission for Wales

The Policy Forum for Wales will be holding the Priorities for Post-Compulsory Education and Training in Wales event in Cardiff on Tuesday 21 January 2020. Talks and discussions will focus on post-16, Further and Higher Education and the event is CPD certified.

dinsdag 21 januari 2020, United Kingdom

Disability in the workplace – removing barriers to recruitment and progression, creating inclusive workplace cultures, and next steps for policy and organisational practice

The Westminster Business Forum will be holding the Disability in the Workplace seminar in London on Tuesday 21 January 2020. The main aims of the event are to discuss ways to remove barriers to recruitment and progression, create inclusive workplace cultures and to consider next steps for addressing related policy and organisational practice. Tickets are priced at £230+VAT.

De SERV wil een constructieve partner zijn van het onderwijsbeleid en van onderwijs- en opleidingsactoren, met als doel een succesvolle integratie van jongvolwassenen in de samenleving en op de arbeidsmarkt, meer leercultuur bij volwassenen en meer lerende ondernemingen. Dé grondstof voor de omwentelingen door digitalisering en robotisering is voor de SERV de ontwikkeling van de talenten en competenties van leerlingen, studenten, onderwijsprofessionals en volwassenen. In de visie voor onderwijs en vorming mag voor de SERV een grotere aandacht gaan naar de laatste groep.

Sinds de verklaring van Lissabon in 2000 stimuleert de Europese Commissie de samenwerking tussen lidstaten op het vlak van Onderwijs en Vorming. Momenteel wordt gediscussieerd over hoe de samenwerking er na 2020 moet uitzien. De Vlor (Vlaamse Onderwijsraad) suggereert op eigen initiatief een aantal mogelijke vernieuwingen in het programma.

Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) licht haar realisaties in werkingsjaar 2018 toe in bijgaand jaarverslag.

ver de noodzaak voor Leven Lang Ontwikkelen zijn we het wel eens, het aanbod aan formeel en non-formeel onderwijs is ook indrukwekkend. Maar hoe de burger daar zijn weg in vindt, gestimuleerd wordt om de eigen ontwikkeling ter hand te nemen en daarin gefaciliteerd wordt, daar kunnen we nog wel wat slagen maken.

Hoe leg je cursisten uit waarom er zoveel verkiezingen in een jaar zijn? Hoe werkt ons politiek systeem? Wat is het belang van verkiezingen? De Kracht van je Stem heeft voor jou volledige lespakketten en educatief materiaal.

Vocvo zorgde voor een informatieve Powerpoint met voice-over waar je de info uit de ronde van Vlaanderen van Ahovoks kan consulteren. Vanaf januari 2019 zullen alle CVO en CBE volgens het nieuwe systeem hun tellingen doen. 

Geen zoekresultaten