European Commission logo
Create an account

Skills revolution

Hoe bakenen we de volwasseneneducatie nu af? Wie over een stevige set vaardigheden beschikt, creëert nieuwe kansen voor zichzelf en kan altijd terugvallen op een vangnet in alsmaar veranderende tijden. De Europese Commissie werkt daarom aan een systeem van individuele leerrekeningen en microcredentials. Deze instrumenten wil ze inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot het juiste educatieaanbod dat aansluit bij de individuele behoeften en wensen van de volwassen leerder. De lerende volwassene heeft de regie over zijn eigen leerproces waardoor het bijscholen en/of ontwikkelen de gehele loopbaan kan plaatsvinden. Met microcredentials kan elke kleine leerervaring erkend worden en 'officieel' gemaakt worden. Een microcredential geeft immers weer welke kennis, vaardigheid of competentie verworven is. Mooie nieuwe ontwikkelingen die de volwasseneneducatie ingrijpend zullen veranderen!

Verklein je resultaten

Can't find exactly what you\'re looking for? Use the Keyword field below to search for the exact keywords by using quotation marks (e.g. "Article Title") or try using the filters below to prioritise the results.

Can select multiple words with divider comma

LAND

Meerdere keuzes mogelijk