Creativity and culture

Welke strategische rol kan de volwasseneneducatie spelen bij het uitdenken en bouwen aan een duurzame, inclusieve en mooie toekomst? Het Nieuwe Europese Bauhaus kan als kompas dienen om verrijkende, duurzame en inclusieve (leer)plaatsen, praktijken of ervaringen te creëren en zo een veerkrachtige samenleving op te bouwen. Culturele vorming moedigt de dialoog tussen culturen aan, geeft mensen kracht en wakkert het democratisch bewustzijn aan. Het is een belangrijke motor en een stimulans voor sociale cohesie. Met welke creatieve instrumenten en methodes voor sociale cohesie heb jij ervaring? Wat gebeurt er op culturele plekken en in ontluikende creatieve ecosystemen? Hoe kan creativiteit in de volwasseneneducatie mensen verbinden? Hoe draagt het bij aan schoonheid en het gevoel erbij te horen? Hoe kunnen we echt vorm geven aan een inclusieve en mensgerichte samenleving door middel van levenslang leren?

Verklein je resultaten

LAND

Meerdere keuzes mogelijk