Materialen

Materialen

The EPALE Resource Centre is a bank of materials that will help keep you up to date with adult education best practices and reference documents.

We publish case studies of innovative adult education approaches, reports and policy documents as well as magazine and newspaper articles.

You will also be able to find open education resources as well as training and learning materials so you will always have access to the best tools to help you in your everyday work.

 

How to use the Resource Centre

There are several ways to browse and search the EPALE Resource Centre:

  1. Browse The newest content is at the top of the page so you can easily stay up to date with the most recent developments in the sector.

  2. Search Go straight to a specific resource by typing the title, author or keyword in the search box.

  3. Filter Filter by type of resource, theme, tags, country, author and language. Relevant resources will be listed to the left of the page.

Happy searching!

 

How to get involved

Do you have a resource you would like to share or an interesting publication you would to publish in EPALE? EPALE can provide an extra dimension to your project by promoting your results within a professional network across Europe.

Please note: The resources featured in EPALE are not endorsed by the European Commission.

We do our utmost to ensure that content hosted on EPALE, or directly linked to, does not breach EU and national rules and conventions governing intellectual property. However, if you feel that we have infringed these rules please contact us via the EPALE helpdesk or via the feedback form so we can ensure this content is removed from the site.

Applied Filters

Van crisis naar kans?

Rapport Vlaamse Onderwijsinspectie : Naar een wendbaar volwassenenonderwijs, klaar voor de uitdagingen van de toekomst

Gestart door | Gepost door 1 jaar geleden

Actieplan Edusprong: advies SERV

In uitvoering van het relanceplan Vlaamse Veerkracht keurde de Vlaamse Regering op 12 februari 2021 de Visienota “Edusprong”: Van Achterstand naar Voorsprong - Plan voor een kwalitatief versterkt volwassenenonderwijs goed. In dit advies gaat de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen (SERV) in op de positionering van het volwassenenonderwijs, duaal leren, goede en gerichte besteding van relancemiddelen en ook kort op de speerpunten. De SERV vindt veel zaken in de visienota waardevol want ze gaat voldoende breed en sluit aan bij actuele noden, maar ze formuleert ook een aantal aandachtspunten.

Gestart door | Gepost door 1 jaar geleden

Visienota Edusprong: het volwassenenonderwijs versterkt

In uitvoering van het relanceplan Vlaamse Veerkracht keurde de Vlaamse Regering op 12 februari 2021 de Visienota “Edusprong”: Van Achterstand naar Voorsprong - Plan voor een kwalitatief versterkt volwassenenonderwijs goed. De Vlaamse Regering mikt met Edusprong op een grotere naamsbekendheid, toeleiding bij het grote publiek en een sterke verankering in de regionale context van het volwassenenonderwijs, alsook op inhoudelijke vernieuwingen die het volwassenenonderwijs een sterkere arbeidsmarktgerichte focus en een 21ste eeuws karakter zullen geven. Flexibiliteit, innovatie en duurzame verankering staan voorop. 

Gestart door | Gepost door 1 jaar geleden

Dynamieken van autisme

Een nieuw boek van Kristien Hens biedt een ethisch-filosofische reflectie op autisme. Autisme is een begrip met vele betekenissen: een psychiatrische diagnose (autismespectrumstoornis) die gesteld wordt op basis van criteria uit een handboek. Maar ook een fenomeen dat onlosmakelijk verbonden is met de huidige, veeleisende maatschappij.

Gestart door | Gepost door 2 jaar geleden