European Commission logo
Maak een account aan
Materialen

Materialen

De EPALE materialenbank helpt je op de hoogte te blijven van goede praktijkvoorbeelden en referentiedocumenten in de volwasseneneducatie.

Je vindt er voorbeelden van innovatieve praktijken, rapporten en beleidsdocumenten en artikels uit kranten en tijdschriften. Je kan er ook open education resources (OER) terugvinden en leermaterialen.

Kortom, je vindt hier de beste tools om je te helpen in je dagelijkse werk. Je vindt er ook beschikbare onderwijsbronnen en opleidings- en leermateriaal, zodat je altijd toegang hebt tot de beste hulpmiddelen om je te helpen in je dagelijkse werk.

 

How to use the Resource Centre

There are several ways to browse and search the EPALE Resource Centre:

  1. Browse The newest content is at the top of the page so you can easily stay up to date with the most recent developments in the sector.

  2. Search Go straight to a specific resource by typing the title, author or keyword in the search box.

  3. Filter Filter by type of resource, theme, tags, country, author and language. Relevant resources will be listed to the left of the page.

Happy searching!

 

How to get involved

Do you have a resource you would like to share or an interesting publication you would to publish in EPALE? EPALE can provide an extra dimension to your project by promoting your results within a professional network across Europe.

Please note: The resources featured in EPALE are not endorsed by the European Commission.

We do our utmost to ensure that content hosted on EPALE, or directly linked to, does not breach EU and national rules and conventions governing intellectual property. However, if you feel that we have infringed these rules please contact us via the EPALE helpdesk or via the feedback form so we can ensure this content is removed from the site.

Applied Filters

Actieplan Edusprong: advies SERV

In uitvoering van het relanceplan Vlaamse Veerkracht keurde de Vlaamse Regering op 12 februari 2021 de Visienota “Edusprong”: Van Achterstand naar Voorsprong - Plan voor een kwalitatief versterkt volwassenenonderwijs goed. In dit advies gaat de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen (SERV) in op de positionering van het volwassenenonderwijs, duaal leren, goede en gerichte besteding van relancemiddelen en ook kort op de speerpunten. De SERV vindt veel zaken in de visienota waardevol want ze gaat voldoende breed en sluit aan bij actuele noden, maar ze formuleert ook een aantal aandachtspunten.

Gestart door | Gepost door 1 jaar geleden

Visienota Edusprong: het volwassenenonderwijs versterkt

In uitvoering van het relanceplan Vlaamse Veerkracht keurde de Vlaamse Regering op 12 februari 2021 de Visienota “Edusprong”: Van Achterstand naar Voorsprong - Plan voor een kwalitatief versterkt volwassenenonderwijs goed. De Vlaamse Regering mikt met Edusprong op een grotere naamsbekendheid, toeleiding bij het grote publiek en een sterke verankering in de regionale context van het volwassenenonderwijs, alsook op inhoudelijke vernieuwingen die het volwassenenonderwijs een sterkere arbeidsmarktgerichte focus en een 21ste eeuws karakter zullen geven. Flexibiliteit, innovatie en duurzame verankering staan voorop. 

Gestart door | Gepost door 1 jaar geleden

SERV-advies bij de conceptnota 'De lerende samenleving'

De SERV vindt het positief dat de conceptnota 'De lerende samenleving' vertrokken is van een uitgebreide bevraging van het veld en verder bouwt op de Vaardighedenstrategie van de OESO. Het SERV-advies over levenslang leren van 1 april 2020 werd ook in acht genomen maar een aantal essentiële elementen ontbreken. Zo kiest de conceptnota niet voluit voor een partnerschap.

Gestart door | Gepost door 2 jaar geleden

Notitie uitgangspunten ESF 2021-2027

Lees in deze notitie de uitgangspunten die het ministerie van SZW hanteert als richtinggevend kader bij de ontwikkeling van het programma ESF+ voor de periode 2021-2027. Het ESF is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het werkt door te investeren in Europa's menselijke kapitaal - haar werknemers, haar jongeren en iedereen op zoek naar een baan.

Gestart door | Gepost door 2 jaar geleden