Materialen

Materialen

The EPALE Resource Centre is a bank of materials that will help keep you up to date with adult education best practices and reference documents.

We publish case studies of innovative adult education approaches, reports and policy documents as well as magazine and newspaper articles.

You will also be able to find open education resources as well as training and learning materials so you will always have access to the best tools to help you in your everyday work.

 

How to use the Resource Centre

There are several ways to browse and search the EPALE Resource Centre:

  1. Browse The newest content is at the top of the page so you can easily stay up to date with the most recent developments in the sector.

  2. Search Go straight to a specific resource by typing the title, author or keyword in the search box.

  3. Filter Filter by type of resource, theme, tags, country, author and language. Relevant resources will be listed to the left of the page.

Happy searching!

 

How to get involved

Do you have a resource you would like to share or an interesting publication you would to publish in EPALE? EPALE can provide an extra dimension to your project by promoting your results within a professional network across Europe.

Please note: The resources featured in EPALE are not endorsed by the European Commission.

We do our utmost to ensure that content hosted on EPALE, or directly linked to, does not breach EU and national rules and conventions governing intellectual property. However, if you feel that we have infringed these rules please contact us via the EPALE helpdesk or via the feedback form so we can ensure this content is removed from the site.

Applied Filters

Leerloopbaanbegeleiding in de Leerwinkels

De wereld verandert snel. De ecologische, sociale, economische en technologische transformaties hebben gevolgen voor de rol, inhoud en vorm voor het onderwijs en de arbeidsmarkt van morgen. Er zullen verschuivingen zijn in wat men leert, wanneer men leert en hoe men leert. Er zullen verschillende (leer)wegen zijn in het complexe opleidingslandschap van morgen en de overheid zal een duidelijke rol moeten opnemen om levenslang leren mee te helpen faciliteren. Leerloopbaanbegeleiding speelt een cruciale rol om levenslang leren te bevorderen bij moeilijk bereikbare doelgroepen. Door de voortdurende evoluties in de samenleving is een sterkere en structurelere uitbouw van leerloopbaanbegeleiding vereist. Het is dan ook van belang om Leerloopbaanbegeleiding te promoten opdat iedereen er een beroep op kan doen.

Gestart door | Gepost door 9 maanden ago

Participatie in Europese gevangenissen

Op dinsdag 19 november organiseerde De Rode Antraciet vzw i.s.m. verschillende Europese partners het symposium 'Participatie in Europese gevangenissen'. Hier vind je alle presentaties.

Gestart door | Gepost door 1 jaar ago

EPALE-zines met een schat aan informatie

EPALE Vlaanderen publiceert vaak EPALE-zines met een selectie van de bijdragen die verschenen op EPALE over een relevant thema in de volwasseneneducatie. Ontdek hier alle gepubliceerde EPALE-zines.

Gestart door | Gepost door 2 jaar ago

Duaal leren in volwassenenonderwijs. Advies SERV

De SERV (Sociaal-Economische Raad Vlaanderen) vindt het zeer positief dat een denkoefening over duaal leren in het volwassenenonderwijs opgestart wordt en levert in dit advies enkele bouwstenen voor het verder overleg hierover.

Gestart door | Gepost door 2 jaar ago