Resource Details
BRON

Verkennend onderzoek naar Nederlandse skills initiatieven en geleerde lessen

ski

Skills

Skills zijn de verzameling van zowel harde als zachte kennis, vaardigheden en competenties die ervoor zorgen dat iemand productief is. Ondanks de vele initiatieven om Leven Lang Ontwikkelen te versterken en het breed gedeelde gevoel voor urgentie, is er nog steeds sprake van onderbenutting van de mogelijkheden die een skillsmarkt kan bieden bij de matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en daarmee ook een onderbenutting van bestaande en potentiële skills zelf.

Dit onderzoek inventariseert welke Nederlandse skills-initiatieven er zijn en welke lessen zij bieden ten aanzien van een optimale inzet van skills bij loopbaan en ontwikkeling, via welke wegen een op skills gerichte arbeidsmarkt kan worden bevorderd en welke rollen en taken betrokken partijen hierbij hebben.

Randvoorwaarden voor succes en continuïteit

Zowel uit de literatuur als uit verdiepende gesprekken met betrokkenen bij skills-initiatieven komt een aantal randvoorwaarden naar voren die bepalend zijn voor het succes van individuele skills-initiatieven. Deze randvoorwaarden gelden ook voor de ontwikkeling naar een op skills gerichte arbeidsmarkt:

  • Een gemeenschappelijke standaard om skills te definiëren;
  • Betrokkenheid van (individuele) initiatiefnemers en nauwe samenwerking tussen betrokken organisaties;
  • Anders denken over skills versus diploma’s, door iedereen in de keten, zowel werkgevers als overheden, en ook het onderwijs dient mee te bewegen en bij te dragen aan inzicht in en ontwikkeling van skills;
  • Inzien van de noodzaak om te zorgen voor een meerwaarde van deelname aan skills-initiatieven, zowel voor werkenden en werkzoekenden, werkgevers, overheden als onderwijsinstellingen;
  • Eenvoudige procedures, zowel rondom aanmelding, deelname, validering als financiering.

Strategieën ter bevordering van een op skills gerichte arbeidsmarkt

Het is nodig om een pad te bedenken waarin verschillende skills-initiatieven samen kunnen zorgen voor de realisatie van een skillsmarkt, waarbij de rol van verschillende betrokken actoren helder wordt, inclusief werkgevers, werknemers en de overheid. In dit onderzoek zijn daarom drie verschillende strategieën verkend die de realisatie van een op skills gerichte arbeidsmarkt dichterbij kunnen brengen. De uitwerking van deze strategieën biedt aanknopingspunten voor vervolggesprekken tussen betrokken partijen. De strategieën lopen op in de mate van overheidsinterventie en variëren in de geadresseerde problemen en daaraan gerelateerde vormen van marktfalen:

  • Strategie 1: Ondersteunen van (door)ontwikkeling van skills-initiatieven
  • Strategie 2: Stimuleren van deelname aan skills-initiatieven
  • Strategie 3: Regie op deelname aan skills-initiatieven

Lees alle resultaten in het eindrapport ' 'Inzicht in skills, een verkenning van Nederlandse initiatieven'

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Arjan Heyma, Tyas Prevoo, Rogier Goedhart, Annemarie Künn-Nelen, Raymond Montizaan, Sanne Steens
Type materiaal
Studies en rapporten
Land
Nederland
Taal van het document
Nederlands
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!