Resource Details
BRON

Vergelijkende beschrijving Regionale Programma's Laaggeletterdheid

Lezen en schrijven.

In het kader van de beleidsmonitor Vervolgaanpak Laaggeletterdheid Tel mee met Taal 2020-2024 wordt in dit rapport de eerste stand van zaken in kaart gebracht wat betreft de implementatie en effecten van maatregelen 2 en 3 van het Tel mee met Taal-programma. Deze maatregelen hebben betrekking op de lokale en regionale aanpak. De vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024 is er onder meer op gericht om de regierol op de aanpak van laaggeletterdheid van gemeenten verder te verduurzamen en uit te bouwen zodat er uiteindelijk geen generieke, landelijke ondersteuning meer nodig is.

Om meer zicht te krijgen op de implementatie en effecten van de lokale en regionale aanpak staat in dit rapport onderstaande onderzoeksvraag centraal: Hoe worden de regionale programma’s in de 35 WEB-regio’s vormgegeven?

Om een antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag zijn 30 regionale beleidsplannen geanalyseerd en is met 35 arbeidsmarktregio’s een telefonisch interview afgenomen. In een landelijke bijeenkomst van de VNG/Divosa met 21 contactgemeenten zijn beelden getoetst en aangevuld. Op basis van de bestudeerde programma’s en interviews kunnen veronderstelde verklaringen (mechanismen) worden gedestilleerd, voor het behalen van de gewenste opbrengsten.

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Annemarie Groot, Marlies Elderenbosch, Ellen van Drie, Anneloes van Delft, Ina den Hollander en Bert-Jan Buiskool
Type materiaal
Artikelen
Land
Nederland
Publicatiedatum
Taal van het document
Nederlands
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!