Resource Details
BRON

Take Care-project: gezondheidstaalgids voor migranten – beste praktijken

Geschreven door Rumen Halachev

Het Take Care-project heeft tot doel migranten te helpen vaardigheid in een nieuwe taal met betrekking tot gezondheidskwesties te verwerven met het oog op een betere inburgering, en een Europabreed netwerk van geassocieerde partners op te zetten ten behoeve van interculturele communicatie. Een van de belangrijkste doelstellingen van het project is goede praktijken te verzamelen en te vergelijken van bestaande organisaties en projecten die erop gericht zijn migranten medische informatie aan te reiken in de taal die ter plaatse gesproken wordt.

Door de projectpartners zijn voorbeelden van goede praktijken verzameld, met name van projecten die bijdragen aan de verbetering van de communicatie- en taalvaardigheid van immigranten.

In het project is tevens innovatief materiaal ontwikkeld waarmee migranten hun communicatievaardigheden kunnen verbeteren.

De goede praktijken vallen uiteen in de volgende hoofdcategorieën:

  • interne procedures in de gezondheidszorg;
  • ontwikkeling van nieuw schriftelijk informatiemateriaal in meerdere talen;
  • vervaardiging en gebruik van innovatief online materiaal;
  • opleiding van interculturele bemiddelaars.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het project.

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Take Care Project Partners
Type materiaal
Casestudy
Land
Europa
Publicatiedatum
Taal van het document
Engels
Login (0)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!