Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Quickscan Mensen die een zetje kunnen gebruiken

3,6 Miljoen mensen in Nederland zijn laagopgeleid. Zij beschikken niet over voldoende basiskennis en vaardigheden. Voor hen is actief deelnemen aan de samenleving niet vanzelfsprekend en het risico bestaat op maatschappelijke uitval of sociale uitsluiting. Huidig beleid en uitvoering zijn niet in staat om die grote groep te bereiken. Groepen mensen worden benoemd in beleidstermen als bijvoorbeeld ‘laaggeletterd’, ‘digibeten’ en ‘kwetsbaren’. Termen die ook flink aan inflatie onderhevig zijn.

Zo wordt het label ‘laaggeletterd’ op steeds meer groepen mensen geplakt, en die mensen herkennen zich daar niet in. Het beeld dat van deze groepen bestaat is niet correct. Een beeld dat past bij hooguit een klein deel van de groep wordt gebruikt voor een grote groep. We gebruiken continu de verkeerde beelden. Daar help je mensen niet mee.

Oefenen.nl gaat uit van een positieve benadering; iedereen kan zich ontwikkelen. Wij willen er zijn voor iedereen die een zetje kan gebruiken en zo beter toegerust kan worden voor deelname aan de maatschappij. Om te leren, te groeien en zich te ontwikkelen.

Het wordt tijd voor een andere koers. Een koers die uitgaat van de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen en een koers die mensen niet voorziet van labels. Een koers die mensen op veel grotere schaal wil bereiken en die mensen die een zetje kunnen gebruiken aanreikt waar ze op dat moment behoefte aan hebben. Een koers waarbij door bestaande en nieuwe organisaties gezamenlijk invulling wordt gegeven aan digitale inhouden en waarbij samen een digitale en toegankelijke infrastructuur gerealiseerd wordt waar mensen makkelijk bij kunnen.

Met de inzet van nieuwe technologie en digitalisering kan de grote groep volwassenen bereikt worden die buiten het bereik van de gangbare en traditionele volwasseneneducatie valt. Zij kunnen stappen maken met leren op een andere manier.

We hebben NextValue Research gevraagd op basis van de beschikbare literatuur een quickscan uit te voeren voor groepen die profijt kunnen hebben van de materialen die wij ontwikkelen en die een zetje kunnen gebruiken op het gebied van basiskennis en vaardigheden.

Zie voor deze quickscan: https://oefenen.nl/over_ons/overons/Publicaties

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl op basis van Quickscan Next Value Research
Type materiaal
Studies en rapporten
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!