Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Op zoek naar een inburgeringstraject dat klikt - Onderzoek naar digitale geletterdheid bij laaggeletterde anderstalige nieuwkomers.

'Op zoek naar een inburgeringstraject dat klikt - Onderzoek naar digitale geletterdheid bij laaggeletterde anderstalige nieuwkomers' werd in Vlaanderen uitgevoerd. De resultaten werden gepubliceerd in 2016. Via een beknopte literatuurstudie wordt erin nagegaan of er specifiek onderzoek werd gedaan naar de digitale kloof bij de groep nieuwkomers en in het bijzonder bij de groep laaggeletterde inburgeraars. Verder richtte dit onderzoek zich op de kwetsbare groep van de laaggeletterde inburgeraars: wat is hun gebruik van digitale media, welke behoeften hebben ze en hoe kan hierop worden ingespeeld tijdens het inburgeringstraject.  Tot slot formuleerden de onderzoekers hun conclusies en enkele aanbevelingen waarbij niet enkel laaggeletterde inburgeraars, maar ook de ruimere groep en in sommige gevallen ook de groep laaggeletterde autochtonen baat kunnen hebben.

Dit onderzoek kwam tot stand in opdracht van het Steunpunt Inburgering en Integratie. Het HIVA werkte de literatuurstudie en het ondezoeksmodel uit. Het Centrum voor Taal en Onderwijs voerde het onderzoeksluik uit. Dit alles gebeurde in nauwe samenwerking met de medewerker e-inclusie van de stad Antwerpen.

Resource Details
ISBN
9789055506026
Auteurs van het materiaal
Annelies Droogmans, Kathelijne Jordens en Chirsitina Maes
Type materiaal
Overig
Publicatiedatum
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!