Resource Details
BRON

Onderzoek naar taalontmoeting op de werkvloer

Op de werkvloer

90.000 Rotterdammers hebben moeite met de Nederlandse taal. Een aanzienlijk percentage hiervan werkt (57%). Op de werkvloer kan het gesprek over taalontwikkeling zeker gevoerd worden maar dit gesprek komt niet automatisch tot stand. Deels omdat werknemers zich (ten onrechte) schamen voor het niet goed kunnen spreken, lezen en schrijven in het Nederlands, deels omdat het voor de werkgever vaak geen standaard onderdeel is van HR-beleid en deels omdat de direct leidinggevende het toch moeilijk vindt om het onderwerp aan te kaarten. De gemeente Rotterdam heeft onderzoek laten uitvoeren naar ‘Taal op de werkvloer’, niet over, maar mét werknemers en werkgevers van bedrijven die in Rotterdam gevestigd zijn. Met als doel om erachter te komen wat er nodig is om te stimuleren dat het gesprektussen werkgever en werknemer over taalvaardigheid wel tot stand komt: de ontmoeting tussen werkgever en werknemer, zodat zij in goed overleg de juiste acties ingang zetten. Het onderzoek biedt antwoorden op de vastgestelde motie Laaggeletterdheid voortgezet onderwijs.

Hieronder zijn enkele resultaten en aanbevelingen van het onderzoek uitgelicht:

  • Driekwart van werkgevers tevreden over taalbeheersing werknemers
  • Taal geen belemmering bij werving en aanname nieuwe medewerkers
  • Werknemer komt in actie als taal als een normale werknemersvaardigheid bespreekbaar wordt gemaakt en het taalaanbod aansluit op behoeften
  • Compleet inzicht in het Rotterdamse taalaanbod ontzorgt en faciliteert werkgevers
  • Borging in breder HRM en ontwikkelbeleid essentieel voor een effectieve taalaanpak op de werkvloer

Bekijk de publiekssamenvatting en lees meer over de aanpak van het onderzoek, de resultaten en de aanbevelingen.

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Gemeente Rotterdam, Ecorys, José Scholte R&J BV en Proof adviseurs
Type materiaal
Studies en rapporten
Land
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!