Resource Details
BRON

Onderzoek: Leven Lang Ontwikkelen

Aan de hand van de resultaten in dit onderzoek biedt Competence Factory cijfermatig inzicht in de mate waarin het kabinetsbeleid ‘Leven Lang Ontwikkelen’ de afgelopen vijf jaar tot resultaten heeft geleid. Daarnaast zijn de beschikbare gegevens voor verschillende bevolkingsgroepen apart geanalyseerd om inzicht te geven in de eventuele verschillen die er tussen verschillende bevolkingsgroepen zijn.

Alle analyses in dit onderzoek zijn gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), die zijn gepubliceerd in februari 2021.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn

  • Het percentage van de werkende beroepsbevolking die aan onderwijsactiviteiten deelneemt, is in vijf jaar tijd gedaald.
  • In 2020 lijkt het coronavirus een flinke impact te hebben op de mate waarin de werkende beroepsbevolking aan onderwijsactiviteiten heeft deelgenomen. Zo is het percentage van de bevolking dat naast een baan aan onderwijsactiviteiten deelnam in 2020 voor het eerst sinds vijf jaar binnen alle leeftijdsgroepen gedaald.
  • De daling over de afgelopen vijf jaar is echter niet geheel toe te schrijven aan de coronacrisis. Ook de lichte toename van 0,2% in het percentage van de werkende beroepsbevolking dat aan onderwijsactiviteiten deelnam in de periode van 2016 t/m 2019 is namelijk opvallend. In de periode hiervoor nam het percentage van de beroepsbevolking die aan onderwijsactiviteiten deelnam namelijk een stuk harder toe. Zo steeg dit percentage van 18,7% in 2011 met 2,1% naar 20,8% in 2015.

Omdat 2020 een bijzonder jaar was, zijn er vanuit de overheid diverse maatregelen genomen op het gebied van om- en bijscholing. Zo heeft de regeling 'NL Leert Door' aan tienduizenden mensen kansen geboden voor om- en bijscholing. Het kabinet geeft in 2021 bovendien € 200 miljoen uit voor omscholing en ontwikkeling van werkenden. Veel van de eventuele positieve effecten van alle genomen maatregelen zullen pas zichtbaar zijn in de cijfers van 2021.

 

Ga naar de website van Competence Factory om het hele onderzoek te lezen. Hieronder vind je de inhoudsopgave van het onderzoek.

>> Klik hier <<

Inhoudsopgave

1. Over dit onderzoek

1.1 Achtergrond 'Leven Lang Ontwikkelen' 1.2 Doel van het onderzoek 1.3 Onderzoekskader 1.4 Bevindingen 1.5 Impact coronacrisis

2. Werkzame beroepsbevolking 25 tot 65 jaar 3. Uitgesplitst naar leeftijdsgroep 4. Uitgesplitst naar mannen en vrouwen 5. Uitgesplitst naar vast, flex en zelfstandig 6. Uitgesplitst naar voltijd en deeltijd 7. Uitgesplitst naar bedrijfsgrootte 8. Uitgesplitst naar opleidingsniveau 9. Uitgesplitst naar jaren werkzaam bij dezelfde werkgever 10. Conclusies

Resource Details
Land
Nederland
Taal van het document
Nederlands
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!