Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Monitor bestrijding Laaggeletterdheid door Bibliotheken

In opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken is halverwege 2012 een meet- en monitoringinstrument ontwikkeld om in kaart te brengen op welke wijze en met welke partners bibliotheken laaggeletterdheid bestrijden, hoe de resultaten daarvan gemeten worden en welke effecten de aanpak heeft voor de deelnemers. De monitor richtte zich op drie niveaus:

  1. het aanbod voor laaggeletterden op bibliotheekniveau
  2. de waarnemingen van groepsbegeleiders over de impact op de deelnemers en
  3. de ervaringen van deelnemers zelf.

Eind 2013 resulteerde dit in de voorliggende eindrapportage. Onderdeel daarvan zijn ook de uitkomsten uit een pilot-onderzoek onder 233 deelnemers in 12 bibliotheken, waarin specifiek gekeken is naar de effecten van het aanbod voor de deelnemers en hun dagelijkse leven.

De hier beschreven methode is ook geschikt voor individuele bibliotheken en andere organisaties om in kaart te laten brengen welke verbeteringen laaggeletterden in hun dagelijks leven ervaren als gevolg van activiteiten ter bestrijding van laaggeletterdheid of ter bevordering van sociale inclusie.

Resource Details
Auteurs van het materiaal
J.M. Kasperkovitz
Type materiaal
Studies en rapporten
Land
Trefwoorden
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!