Resource Details
BRON

Memorandum Klasbak

Klasbak vzw is de Vlaamse afdeling van de European Prison Education Association (EPEA). Wij zijn een netwerkorganisatie en expertisecentrum voor personen en organisaties die het leren van (ex-)gedetineerden ondersteunen. Onze leden zijn onder meer lesgevers en vrijwilligers in de gevangenis, Centra voor Basiseducatie (CBE), Centra voor volwassenenonderwijs (CVO) en academici. In een memorandum willen wij graag beleidsmakers en iedere geïnteresseerde van inzicht voorzien in maatschappelijk relevante thema's over leren in detentie. Het bevat de vijf speerpunten waar Klasbak voor gaat. Het kwam tot stand op basis van concrete noden en behoeften en in samenspraak met verschillende actoren vanuit o.a. justitie, welzijn, werk, sport en cultuur.

Leren biedt handvaten om te groeien, zich te versterken en uiteindelijk ook bij te dragen aan de samenleving. Wij hopen dat u vanuit uw eigen werking aandacht heeft voor onze doelgroep en de aanbevelingen ter harte neemt. 

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Klasbak
Type materiaal
Overig
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!