European Commission logo
Create an account
Resource Details
BRON

Materialen Vlor-Studiedag - Internationale beleidskaders voor onderwijs

Organisaties als de EU, de OESO, de VN, de Raad van Europa, … promoten internationale beleidskaders voor onderwijs. Het gaat hier dan niet over internationale afspraken waaruit dwingende regels voortvloeien, maar om vormen van ‘open coördinatiebeleid’. Deze internationale organisaties hebben verschillende benaderingen en scopes, en een verschillende governance en aansturing.Op dinsdag 26 februari 2019 organiseerde de Vlor een studiedag rond dit thema. Bedoeling was meer inzicht te verschaffen in het hoe en waarom van deze kaders en in de impact die ze hebben op het Vlaams onderwijsbeleid. Tegelijk werd van gedachten gewisseld over hoe onderwijsstakeholders in Vlaanderen er mee aan de slag kunnen gaan.

Tijdens deze studiedag boden Vlaamse en internationale keynotes een overzicht van internationale kader. Maarten Simons deed de deelnemers nadenken over de evolutie van een ‘globaal’ naar een ‘mondiaal’ Europa, en benadrukte de rol van de Vlor als plek waar iets kan ‘landen’. Aaron Benavot bracht een boeiend historisch overzicht van de onderwijsdoelen van UNESCO, en hoe accountability invulling krijgt. Martin Henry belichtte het perspectief van de onderwijsvakbonden. De Vlaamse overheid, met Marie-Anne Persoons en Ingrid Vanhoren, zorgde voor wat meer begripsverheldering en verduidelijkte hoe Vlaamse onderwijsbeleid met deze internationale kaders aan de slag gaat, aan de hand van enkele concrete cases. Tot slot kwam het perspectief van de onderwijsstakeholders aan bod in een panel.

Resource Details
Bron auteur
Vlor
Type materiaal
Overig
Land
België
Publicatiedatum
Taal van het document
Nederlands
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!