Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Laaggeletterdheid en gezondheid: wat zijn effectieve interventies?

Gezondheidsvaardigheden staan de laatste jaren volop in de belangstelling van onderzoekers en beleidsmakers. Met name vanuit de gezondheidszorg, maar ook steeds meer uit de hoek van laaggeletterdheid.

 

Lastige begrippen

Voor zowel gezondheidsvaardigheden als laaggeletterdheid geldt dat het lastig is om er grip op te krijgen. Bij beide begrippen is het lastig om er een eenduidige invulling aan te geven. Wellicht is het mede daardoor niet eenvoudig om tot effectieve interventies te komen. Als kenniscentrum op het gebied van taalontwikkeling en onderwijs wilde het Expertisecentrum Nederlands vanuit het perspectief van geletterdheid de relatie tussen beide begrippen in kaart brengen. De focus bij het onderzoek lag op interventies, zowel als het gaat om laaggeletterdheid als om de combinatie van laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden.

 

Leeswijzer onderzoeksrapport

Hoofdstuk 1 behandelt de onderzoeksvragen. Hoofdstuk 2 beschrijft de onderzoeksmethode van de inventarisatiestudie en de literatuurstudie. De resultaten daarvan zijn te lezen in hoofdstuk 3. Het laatste hoofdstuk biedt conclusies, kanttekeningen en aanbevelingen.

 

Goed interventies

Deze kennissynthese levert een aantal kaders vanuit de praktijk en de theorie. Onderzoekers en belanghebbenden in de praktijk kunnen op basis van de inventarisatie en voorlopige conclusies verdere stappen zetten om te komen tot goede interventies voor laaggeletterden die hun gezondheidsvaardigheden willen verbeteren.

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Expertisecentrum Nederlands
Type materiaal
Studies en rapporten
Land
Trefwoorden
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!