Resource Details
BRON

Handreiking psychische klachten studenten hoger onderwijs

Deze handleiding bevat praktische handvatten voor de dagelijkse begeleiding van studenten met psychische klachten in het hoger onderwijs. Naast begeleiding, staan ook het signaleren en doorverwijzen centraal. Veel psychische klachten komen tijdens de studietijd voor het eerst tot uiting. Het hoger onderwijs kan de eerste plek zijn, waar men signaleert ‘dat er iets aan de hand is’. Het doel van deze handleiding is om begeleiders beter toe te rusten om studenten met psychische klachten open tegemoet te treden en hen zo optimaal mogelijk te begeleiden.

Uit een rapport van ResearchNed en ITS Nijmegen (2012) blijkt dat vier procent van de studenten een psychische ziekte heeft, ADHD en autisme/aanverwante stoornis niet mee gerekend. Wanneer er niet alleen naar psychische ziekte, maar naar meer algemene psychische klachten als stress, faalangst en vermoeidheid gekeken wordt, valt dit cijfer veel hoger uit.

Expertisecentrum handicap + studie deed een inventariserend onderzoek onder haar contactpersonen in het hoger onderwijs. Uit deze inventarisatie kwam naar voren dat studentendecanen, studieadviseurs en studentenpsychologen te maken hebben met een toenemend aantal studenten dat kampt met psychische klachten. Daarom is er behoefte aan meer deskundigheid op het gebied van het begeleiden van studenten met psychische klachten.

Expertisecentrum handicap + studie maakte deze handleiding voor (studie)begeleiders van studenten met psychische klachten in samenspraak met een klankbordgroep bestaand uit studenten, studentendecanen, studentenpsychologen en professionals uit de GGZ.

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Expertisecentrum handicap + studie
Type materiaal
Mogelijkheden en bronnen
Land
Nederland
Publicatiedatum
Taal van het document
Nederlands
Login (0)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!