European Commission logo
Maak een account aan
Resource Details
BRON

Handelingskader voor politisering in het sociaal werk

Politisering duidt op praktijken die bijdragen tot het publieke meningsverschil over het samenleven. Met ‘het publieke’ wordt verwezen naar de openbaarheid van het meningsverschil. De publieke sfeer is de ruimte voor openbare communicatie en discussie en voor de voortdurende contestatie van de bestaande orde en machtsverhoudingen. Het publieke meningsverschil is immers onlosmakelijk verbonden met de onderliggende machtsverhoudingen. Praktijken van politisering bevragen en verstoren de bestaande orde, maken mensen en kwesties (opnieuw) zichtbaar en hoorbaar. In dit handelingskader zoomt Socius, het Vlaamse Steunpunt sociaal-cultureel werk, in op de specifieke betekenis van politisering in het sociaal werk. Sociaal werk is immers geen neutrale activiteit maar streeft belangrijke waarden na: mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid staan hoog in het vaandel.

Het boek kwam tot stand op initiatief van Socius in het kader van het actieplan Sterk Sociaal Werk. Meer dan 50 praktijkwerkers, opleiders en academici leverden met de ruggensteun van een uitgebreide redactie, een publicatie af die ruimte biedt aan een handelingskader, een historische terugblik, theoretische inzichten, opiniestukken, praktijkvoorbeelden en veel meer.

Meer info vind je op deze webpagina van Socius. 

Resource Details
cover publiek gaan.
Bron auteur
Bart Van Bouchaute, Nele Vanderhulst e.a.
Type materiaal
Studies en rapporten
Land
België
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!