Resource Details
BRON

Groepsgewijs uitdagen

Sociaal werk houdt zich bezig met sociale verandering en ontwikkeling. Ook in de vorm van volwasseneneducatie (ve). Ve wordt langzaamaan weer steeds meer uitgebreid: ging het in Nederland lang over NT1, NT2 en rekenvaardigheden, nu komen daar ook gezondheidsvaardigheden en digitale vaardigheden bij. Het risico is dat van al dit aanbod een boodschap uitgaat van tekortschieten: mensen zijn laaggeletterd, kwetsbaar, niet voldoende toegerust...

Een fundamenteel andere benadering is de participatieve benadering, waarin het functioneren in het dagelijks leven, zoals mensen dat zelf ervaren, centraal staat. Zij stellen ándere kwesties aan de orde, zoals hun gezondheid, opvoeding, omgang binnen het gezin, spanningen op straat. De sociaal werker helpt mensen met elkaar in gesprek te gaan om eigen en ándere oplossingen te vinden, nauw aansluitend bij hun mogelijkheden.

Hoofdstuk 2 in het boek Verandering begeleiden, een agogische basis voor sociaal werkers, gaat over het faciliteren van non-formeel leren in groepen. Mensen haken aan omdat ze elkaar kennen en vertrouwen en vooral omdat het over hèn gaat. "Eindelijk een cursus waarin ik de begeleider begrijp. En de begeleider mij." In het hoofdstuk wordt de methodiek beschreven, alsmede de competenties die de sociaal werker hiervoor nodig heeft.

 

Resource Details
ISBN
9789001900489
Auteurs van het materiaal
C. Nieuwboer
Type materiaal
Mogelijkheden en bronnen
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!