European Commission logo
Maak een account aan

Resource Details

BRON

Gezamenlijk verslag 2015 van de Raad en de Commissie over de uitvoering van het strategisch kader voor Europese Samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) — Nieuwe prioriteiten voor Europese samenwerking

Profile picture for user Karine Nicolay.
Karine Nicolay

De Vernieuwde Europese Agenda voor Volwasseneneducatie van 2011 stippelde een aantal prioriteiten uit voor de periode 2012-2014, maar plaatste deze in een lange-termijn-perspectief door ze te koppelen aan de 4 strategische doelstellingen van ET 2020. Dit zijn de specifieke prioriteiten waar de lidstaten zich, met de steun van de Europese Commissie, zouden moeten concentreren tegen 2020 om de lange-termijn-visie van de Agenda te bewerkstelligen:

Governance: zorgen voor de samenhang van de volwasseneneducatie met andere beleidsterreinen, verbeteren van de coördinatie, doeltreffendheid en relevantie voor de behoeften van de samenleving, de economie en het milieu; in voorkomend geval, verhogen van zowel particuliere als publieke investeringen.

Aanbod en gebruik: aanzienlijk vergroten van het aanbod van hoogwaardige volwasseneneducatie, vooral voor lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden, en vergroten van het gebruik ervan door middel van doeltreffende strategieën voor voorlichting, begeleiding en motivatie, gericht op de meest behoevende groepen.

Flexibliteit en toegang: vergroten van de toegankelijkheid door ruimere beschikbaarheid van werkplekleren en doeltreffend gebruik van ICT: instellen van procedures om de vaardigheden van laaggekwalificeerde volwassenen te bepalen en te beoordelen, en mensen die geen EKK-kwalificatie van niveau 4 hebben, voldoende tweedekansmogelijkheden te bieden die tot een erkende EKK-kwalificatie leiden.

Kwaliteit: verbeteren van de kwaliteitsborging, met inbegrip van toezicht en effectbeoordeling, verbeteren van de initiële en voortgezette opleiding van leerkrachten in het volwassenenonderwijs en verzamelen van de benodigde gegevens over de behoeften om een gericht aanbod te kunnen leveren.

Resource Details
Bron auteur
Publicatieblad van de Europese Unie
Type materiaal
Nationaal en beleid
Land
Europa
Publicatiedatum
Taal van het document
Engels
Login (1)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!