Resource Details
BRON

EPALE EXTRA Magazine nr. 12 | Ondersteuning van volwassenen met een leervraag: lesgeven, begeleiden en faciliteren

Magazine 12

Lesgeven, begeleiden en faciliteren van laaggeletterden NT1

Laaggeletterden met Nederlands als eerste taal

Met dit magazine willen we je inspireren bij het vormgeven van activiteiten voor volwassenen met een leervraag. Initiatieven om de basisvaardigheden met formeel en non-formeel onderwijs te verbeteren staan centraal. Daarbij wordt ingezoomd op de benodigde vaardigheden voor het omgaan met gezondheid, opvoeding, werk, leren en het rondkomen met geld.

Opzet van het magazine

Het magazine biedt een breed spectrum aan ondersteuning bij taal, rekenen en digitale vaardigheden. De focus ligt daarbij niet alleen op de inhoud maar ook op werving en toeleiding, wetgeving, toetsing, verantwoording naar opdrachtgevers en samenwerken in verschillende vormen. De artikelen geven een korte impressie van het beschikbare materiaal op EPALE. Hier vind je ook aanvullende relevante literatuur en informatie.

Doelgroep van dit magazine

Het magazine is een handreiking voor docenten en opleiders in de volwasseneneducatie, aanbieders van opleidingen en cursussen, (vrijwillige) begeleiders bijvoorbeeld in bibliotheken, buurtcentra en gezondheidscentra en op de werkvloer. Ook voor managers, netwerkpartners, beleidsmakers en subsidiegevers (denk aan gemeenteambtenaren), sponsoren en opdrachtgevers is het van belang dat zij de doelgroep op de juiste wijze benaderen. De artikelen ondersteunen hierbij.

Doe ook mee!

Wij lezen je ervaringen graag op EPALE. Wil je ook jouw ervaringen delen? Laat het ons weten via epale@cinop.nl.

Team EPALE Nederland

Resource Details
Auteurs van het materiaal
De reeks artikelen is een initiatief van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl samen met Ella Bohnenn en Ina den Hollander..
Type materiaal
Overig
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!