Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Entoen.nu (Canon van Nederlandse cultuur en geschiedenis)

Entoen.nu is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. 

Stichting entoen.nu stimuleert het gebruik van de canon van Nederland in onderwijs en samenleving als verhaal van het land dat wij gezamenlijk bewonen. Ze heeft daartoe onder meer deze website ontwikkeld, waar de vijftig vensters in woord en beeld worden gepresenteerd, en via een variëteit aan nadere informatie worden geopend. De website regiocanons.nl biedt plaats aan de lokale en regionale canons die sinds 2006 ontwikkeld zijn.

 

De canon bevat veertien 'hoofdlijnen’ als achtergrondtekst bij de vijftig vensters. Het zijn de rode draden door de geschiedenis van Nederland die de dwarsverbanden tussen de afzonderlijke vensters laten zien en zo kunnen helpen bij het aanbrengen van samenhang in de genoemde onderwerpen, voorwerpen, personen en thema's van de canon.

 1. Lage landen bij de zee
 2. Aan de periferie van Europa
 3. Een gekerstend land
 4. Een Nederlandse taal
 5. Een verstedelijkt land en een handelsknooppunt aan de monding van Rijn, Schelde en Maas
 6. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden: ontstaan uit een opstand
 7. De bloei van de 'Gouden Eeuw'
 8. Koopmansgeest en koloniale macht
 9. Eenheidsstaat, constitutionele monarchie
 10. Het ontstaan van een moderne samenleving
 11. Nederland in een tijd van wereldoorlogen 1914-1945
 12. De verzorgingsstaat, democratisering en ontkerkelijking
 13. Nederland krijgt kleur
 14. Nederland in Europa
Resource Details
Auteurs van het materiaal
Stichting entoen.nu
Type materiaal
Onderwijsmiddelen voor afstandsonderwijs
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!