Resource Details
BRON

Dynamieken van autisme

Een nieuw boek van Kristien Hens biedt een ethisch-filosofische reflectie op autisme. Autisme is een begrip met vele betekenissen: een psychiatrische diagnose (autismespectrumstoornis) die gesteld wordt op basis van criteria uit een handboek. Maar ook een fenomeen dat onlosmakelijk verbonden is met de huidige, veeleisende maatschappij.

In haar nieuwe boek gaat Kristien Hens op zoek naar een manier om een ethiek van autisme vorm te geven die recht doet aan deze meerduidigheid en die tegelijk rekenschap geeft aan ervaringen van mensen met autisme. Autisme is lang als een statisch gegeven beschouwd, zowel in het denken erover als in de wijze waarop de stereotiepe autist zich zou gedragen. Deze publicatie hanteert een dynamische benadering. Dit laat toe om autisme te concipiëren als een fenomeen dat ontstaat in interactie met context, als een betekenisvolle reactie op bepaalde omgevingen.

Dr. Kristien Hens doceert aan de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven. Ze onderzoekt ethische vragen rond psychiatrische diagnoses en bestudeert hoe de recente bevindingen rond epigenetica een invloed kunnen hebben.

Dynamieken van autisme. Een ethisch-filosofische reflectieReeks Cahiers Campus Gelbergen, nr. 8

Gompel&Svacina | 163 blz. | € 24,90 | ISBN 978-94-6371-206-4

Cover_5
Resource Details
ISBN
978 94 6371 206 4
Auteurs van het materiaal
Kristien Hens
Type materiaal
Overig
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!