Overslaan en naar de inhoud gaan
Nationale ondersteuningsdienst - België (NL)

Nationale ondersteuningsdienst - België (NL)

EPOS vzw

Organisatie

De Nationale Ondersteuningsdienst van EPALE in de Vlaamse Gemeenschap is een deel van Epos. Epos stimuleert en ondersteunt samenwerking, internationalisering en mobiliteit in onderwijs en vorming. Epos staat in voor de uitvoering in Vlaanderen van Europese en internationale programma's en acties voor onderwijs, vorming, opleiding en levenslang leren en het 'Erasmus+'-programma dat loopt tot 2020. Daarnaast beschikt Epos over een aantal Vlaamse mobiliteitsprogramma’s. Epos is eveneens het Nationaal Steunpunt voor Europass, eTwinning, Euroguidance, Erasmus Belgica en Buurklassen.

De website van Epos: www.epos-vlaanderen.be

 

Hier vindt u het werkprogramma van EPALE Vlaanderen voor de werkjaren 2019 en 2020: 

De nieuwe EPALE-zines van 2020, met onder meer een overzicht van 2019 vindt u hier. 

Een overzicht van EPALE in 2017/2018 zowel online als offline vindt u in dit EPALE-zine:

Overige EPALE-zines in 2017/2018 (klik op de cover om meer te lezen):

  
  
  

 

  
  
  
  

 

 

 

Gepubliceerde EPALE-zines van 2019 met een schat aan informatie vindt u hier op EPALE.

Enkele van onze publicaties als promotie voor EPALE:

Ons EPALE extra magazine

Onze EPALE flyer

 

Onze video's:

 

 

 

 

 

 

Karine Nicolay is EPALE-coördinator voor Vlaanderen bij Epos, het nationaal Erasmus+ agentschap voor Vlaanderen.

Renilde Reynders, domeinverantwoordelijke voor de volwasseneneducatie bij Epos, werkt met haar mee.

Vanaf 2020 is Maddy Bollen een teamlid van EPALE.

Epos vzwKoning Albert II-laan 15-7C1210 Brussel (Belgium)+32 2 553 98 68

Volwassenen in Vlaanderen die willen bijleren kunnen daarvoor terecht in de formele en niet-formele sector van de volwasseneneducatie. Bijleren kan voor professionele of andere doelstellingen. Een algemeen beleid voor de volwassenenducatie is in ontwikkeling.

FORMELE VOLWASSENENEDUCATIE

Basiseducatie voor volwassenen wordt in de Vlaamse gemeenschap aangeboden door de Centra voor Basiseducatie (CBE's) en de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO's).

 • Basiseducatie

Basiseducatie voor volwassenen situeert zich op het niveau van lager onderwijs en de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs voor lezen, schrijven, rekenen en andere basisvaardigheden. Basiseducatie voor volwassenen wordt aangeboden door 13 CBE's. Hier vindt u een lijst van alle CBE's.

 • Volwassenenonderwijs op secundair niveau

Volwassenenonderwijs op secundair niveau wordt aangeboden op het niveau van de tweede en de derde graad van voltijds secundair onderwijs. Er zijn verschillende opleidingen om bijvoorbeeld een taal te leren, om te leren koken, ICT-cursussen enzovoort. In 2013-2014 boden 122 CVO's volwassenenonderwijs aan op secundair niveau. Hier vindt u een lijst van alle CVO's.

 • Hogere beroepsopleiding en de specifieke lerarenopleiding

De hogere beroepsopleidingen zijn professioneel georiënteerde programma's op niveau 5 van het Vlaamse kwalificatiekader. De specifieke lerarenopleiding neemt een bijzondere plaats in in het opleidingslandschap. Het is niet verbonden aan een opleidingsniveau. De hogere beroepsopleiding en de specifieke lerarenopleiding worden aangeboden door CVO's. 

NIET-FORMELE VOLWASSENENEDUCATIE

Naast het formele volwassenenonderwijs bestaat er ook een waaier van niet-formele volwasseneneducatie.

 • SYNTRA Vlaanderen, het Vlaamse Agentschap voor Ondernemersvorming, coördineert de ondernemersopleidingen. Het agentschap stimuleert ondernemerschap, ondernemingsvaardigheden en -attitudes.
 • VDAB is de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, opgericht in 1989, en bedoeld om de Vlaamse arbeidsmarkt zo transparant en dynamisch mogelijk te maken. Om dit doel te bereiken biedt VDAB arbeidsbemiddeling aan, opleiding en loopbaanbegeleiding. 
 • SoCius, het steunpunt voor sociaal-cultureel werk volwassenenwerk, verzamelt activiteiten van sociaal-culturele organisaties die cursussen, lezingen, debatten, enzovoort aanbieden.
 • Hogescholen en universiteiten bieden afstandsonderwijs aan en avondcursussen voor volwassenen.

Links:

Een overzicht van het onderwijssysteem in de Vlaamse Gemeenschap op Eurypedia. Zoek naar de titel 'Levenslang Leren'.

www.wordwatjewil.be met cursussen en opleidingen uit de CBE's, CVO's, academies voor deeltijds kunstonderwijs, hogescholen en universiteiten, VDAB, SYNTRA, socio-culturele organisaties.

Belanghebbenden in het formele volwassenenonderwijs en de niet-formele volwasseneneducatie zijn

 • leerkrachten, trainers, begeleiders, enzovoort...
 • beleidsmakers (sleutelfiguren bij het Ministerie van Onderwijs en Vorming, Cultuur, Werk en Welzijn)
 • verenigingen en andere organisaties voor professionals (lerarenverenigingen, directeuren van cvo's en cbe's, consortia voor volwasseneneducatie, ondersteuningscentra (zoals SoCius, FARO, VOCVO…)
 • aanbieders van opleidingen en trainingen (in de formele en niet-formele volwasseneneducatie, culturele instellingen, koepels, Huizen van het Nederlands, Federatie van de Basiseducatie…)
 • VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling) en Syntra (Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming)
 • sociale partners (vakbonden, werkgeversorganisaties)
 • media / journalisten gespecialiseerd in volwasseneneducatie
 • regionale overheden, netwerken en lokale overheden.

Leer de Vlaamse EPALE-ambassadeurs hier kennen:

Adres
 
 
 
 
 
 

Consciencegebouw 3BKoning Albert II laan 151210 - BRUSSEL

Phone
+32 2 553 98 68
Email
karine.nicolay@epos-vlaanderen.be
Website