Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Moje zkušenosti s Job Shadowing ve Weston–super–Mare

Od 5.září do 1.října 2018 jsem navštívil v rámci projektu Job Shadowing různá oddělení městského úřadu ve Weston – super –mare (například oddělení financí, turisticko – informační oddělení, westonské muzeum) a další různá oddělení městské správy v oblasti North Somerset (například oddělení školství a výzkumu, právní a občanské služby a oddělení obchodu). Přímo na místě jsem mluvil s lidmi ve vedoucích funkcích, s instruktory a školiteli a díky nim jsem se mohl seznámit s jejich obory, sledovat jejich práci se studujícími a poznat blíže anglický vzdělávací systém.

Doba čtení přibližně  8 minut. 

Moje zkušenosti s Job Shadowing ve Weston–super–Mare​

Od 5.září do 1.října 2018 jsem navštívil v rámci projektu Job Shadowing různá oddělení městského úřadu ve Weston – super –mare (například oddělení financí, turisticko – informační oddělení, westonské muzeum) a další různá oddělení městské správy v oblasti North Somerset (například oddělení školství a výzkumu, právní a občanské služby a oddělení obchodu). Přímo na místě jsem mluvil s lidmi ve vedoucích funkcích, s instruktory a školiteli a díky nim jsem se mohl seznámit s jejich obory, sledovat jejich práci se studujícími a poznat blíže anglický vzdělávací systém.

Oliver Rösner Job Shadowing

Opakování matka moudrosti

 

Cream-Tea Weston-super-Mare
Každodenní komunikace v angličtině  i na odborná témata týkající se správy mi dala velmi mnoho: zaprvé jsem získal mnohem větší jistotu do budoucích rozhovorů v angličtině a zadruhé jsem měl možnost zjistit, kolik sebedůvěry člověk získá, když si své záležitosti může v cizí zemi zařídit sám bez pomoci. Z mého pobytu mohou profitovat i další účastníci mobilit, neboť jsem se snažil zaznamenat ta nejdůležitější slovíčka a za pomoci EPALE německého týmu jsem je zveřejnil na Online – Wiki EPALE Německo. Další slovíčka, ale také zkušenosti z života v Anglii, tam budou nepřetržitě přidávány a doplňovány.

Během rozhovorů přímo na místě jsem neustále narážel na pojmy z oblasti vzdělávání, jako jsou například „Job shadowing“, „Work experience“, „Traineeship“, „Intership“ a „Apprenticeship“, jejichž význam se dá jednoduše vyvodit z kontextu. „Job shadowing“ je vlastně druh pozorování práce někoho jiného, aniž bychom se přímo zapojovali, oproti tomu „Work experience“ je druh pracovní zkušenosti podobné praxi, jak je tomu u nás. „Traineeship“ je zaučení nezbytné pro nástup do práce a „Apprenticeship“ je praxe v odborném vzdělávání, která se odehrává z velké části v kanceláři a předpokládá každotýdenní docházku do odborné školy. „Intership“ je praxe, která je typická svojí délkou a intenzitou: v tomto případě pracuje praktikant obvykle po několik měsíců naplno v nějakém podniku. I díky znalosti těchto termínů jsem postupně získal lepší přehled o anglickém vzdělávacím systému.

 

Ranní ptáče dál doskáče: vzdělávání v Anglii

Díky mnoha rozhovorům, například s Mike Headington z Western College, jsem mohl lépe pochopit rozdíly mezi anglickým vzdělávacím systémem a naším duálním vzdělávacím systémem v Německu. Třeba  v oblasti vzdělávání ve státní správě v Anglii:

 

Jak, kdy, co?Studenti obvykle přicházejí po ukončení střední školy asi v 16 letech a po dva roky pracují v oblasti správy a navštěvují souběžně jednou týdně (například ve středu) a jednou za šest týdnů v sobotu Weston College. Aby se odborným školám podařilo umístit všechny studenty do již přeplněných pozic v oblasti správy, může být pracovní doba flexibilní a může být uzpůsobena podle potřeb.

 

Paralelní vzdělávání a ukončeníKaždé tři měsíce se na College konají zkoušky z jednotlivých předmětů, aby byl zjištěn pokrok studentů. Pokud jsou všechny zkoušky složeny úspěšně, získávají studující již po prvním studijním roce úroveň A (nejvyšší možné vzdělání v anglickém systému). Po úspěšném ukončení dvouletého studia a po praxi získají studenti titul (podobný tomu, který získají po prvním stupni vysoké školy), v našem případě v oboru finance. V Anglii je studium považováno za ukončené, pokud je ukončené studium na College. Oproti situaci v Anglii jsou v Německu do závěrečného hodnocení započítány i výsledky z praktické části studia.

 

NákladyNáklady na vzdělávání stejně jako náklady na College přebírá v tomto případě město. Odtud  jde také pevná složka platu  vzdělávajících.

 

Nástup do práce a E-learning na pracovišti

 

Oliver Rösner Job Shadowing

Výběr zaměstnanců v Anglii byl pro mě ve srovnání s Německem velmi neobvyklý. Nevybírá se totiž stejně jako u nás na základě certifikovaného vzdělání (například pracovník státní správy), nýbrž na základě osobních zkušeností a způsobilosti uchazeče o zaměstnání. Žadatelé tak mohou měnit zaměstnání lehce bez toho, aniž by museli absolvovat zdlouhavé vzdělávání.

Poznal jsem mnoho různých metod v oblasti zapracování a dalšího vzdělávání  pracovníků. V oblasti turistického ruchu bylo například nastaveno online odpovídání na nejčastěji dotazy a problémy. Na jiných pozicích jsou například nabízeny možné postupy při nástupu do zaměstnání, jako je Learning–by–doing nebo Shadowing u zkušenějších kolegů.

Obzvláště se mi mimo jiné líbil E-Learning-Pool v oblasti správy v North Somerset. Tam se mohou zaměstnanci vzdělávat a prohlubovat své znalosti z různých důležitých oborů přímo na pracovišti díky interaktivnímu softwaru. Tento nástroj nabízí materiál k více než 30 – 40 tématům od občanského práva po time managment, od trénování pozornosti až k Excelu.

 

 

 

 

Úspěch v práci: nejlepší praxe ve Weston-super-Mare

V oblasti North Somerset byl mimo jiné spuštěn mentoring systém na podporu zajištění kvality. Každá osoba získá svého mentora bez ohledu na pracovní pozici. S mentorem může každý nenásilnou formou diskutovat všechna témata, která mu leží na srdci, ale která by na druhé straně nerad sděloval nadřízeným. Díky tomuto systému dochází k vytváření prostředí pro otevřenou komunikaci, a tím i ke zlepšení klimatu v podniku, z čehož všichni jen profitují.

Na stejných principech pracuje i Employee Assistance Programme, který oblast North Somerset nabízí. Za pomoci anonymního prostředníka mohou zaměstnanci diskutovat o nepříjemných pracovních tématech nebo o osobních záležitostech. Díky anonymitě a zachování mlčenlivosti i toto přispívá k lepším pracovním podmínkách.

Za velmi přínosnou pokládám i příručku pro vedoucí síly a vzdělavatele odkazující na různé problémy a úskalí. V této knize najdeme rady k všelijakým krizovým situacím – od přijetí do zaměstnání, přes posudky,  pracovní výtky  až po otázky týkající se propuštění z práce. V Anglii jsem se naučil také jeden velmi dobrý příklad dobré praxe na vedoucí pozici, který chci v Německu bezpodmínečně vyzkoušet: pracovní úspěch je zmiňován v každém rozhovoru. Tím se rozumí, že si vedoucí pracovník najde každý den čas na to, aby ocenil úspěchy svých kolegů, a tím je pozitivně motivoval a povzbudil k další práci.

 

Zdraví a bezpečnost především

To nejdůležitější moto všech vedoucích pracovníků a vzdělavatelů zní: zdraví a bezpečnost především. Z tohoto důvodu je v Anglii kladen velký důraz na bezpečnost, což zatím v Německu stojí spíše na okraji. Další pozitivní věcí, která upoutala moji pozornost v oblasti inkluze, je, jak ve městě Weston-super-Mare zachází místní správa s lidmi s různými omezeními. Pro takové kolegy vznikají nová pracovní místa odpovídající jejich individuálním možnostem, což jim ulehčuje a zpříjemňuje práci. Tato pomoc spočívá ve výškově nastavitelných stolech, speciálních židlích, speciálních počítačových myších, obrazovkách, dále také ve speciálním softwaru, například na rozpoznání řeči, až po pohyblivou pracovní dobu, která jim kdykoliv umožňuje návštěvu lékaře.

Díky a na shledanou – osobní dojmy

Pobyt ve Weston-super-Mare byl pro mě z osobního hlediska obzvlášť zajímavou zkušeností, například ježdění vlevo. Jízda na dálnici byla ještě celkem jednoduchá, ale kruhové objezdy byly výzvou. Oproti kruhovým objezdům v Německu zde musíme už dopředu vědět, který výjezd budeme potřebovat. Tomu musí odpovídat levý nebo pravý pruh už při vjezdu na kruhový objezd, kdy levý pruh slouží k okamžitému vyjetí vlevo, zatímco pravý pruh k rovné jízdě nebo k odbočení doprava. Ještě nebezpečnější je to na kruhovém objezdu s třemi nebo více pruhy.

Tímto pobytem jsem ale mnohé získal. Každý den jsem se setkával s novými lidmi a byl jsem s nimi nucen mluvit anglicky. Zároveň jsem byl pozitivně překvapen přátelským prostředím a velkou ochotou všech pomáhat. Většina lidí vám hned začne tykat, mnozí se představují jen křestním jménem a je zcela jedno, jaké postavení mají.

Během mnoha rozhovorů přišla řeč na starosti a strachy Britů z Brexitu. V zemi panuje velká nejistota, jak Brexit ovlivní každodenní život obyčejných lidí a mnoho Angličanů se stydí, jak nyní Anglie díky Brexitu v Evropě vypadá. I toto posiluje důležitost a aktuálnost těchto společných projektů: i přes hrozící Brexit bychom se měli snažit o prohlubování vztahů s našimi anglickými partnery a měli bychom se snažit o trvalé a dlouhodobé propojení našich krajin. To, co nakonec zůstane, je množství rozličných lidí, které jsem potkal a především přátelství, které nezničí ani Brexit.

 

Rösner Job Shadowing

 

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás zajímat:

Job-Shadowing in Weston-super-Mare

Die Starter-Info für Mobilitäten in England

 

Hlavním mottem všech manažerů a trenérů je "Zdraví a bezpečnost nejdříve". Z tohoto důvodu je v Anglii kladen velký důraz na bezpečnostní instruktáž, která je v Německu spíše okrajová.

 

Z němčiny přeložila Jana Guličuková

 

 

 

 

 

 

 

 

Login (1)
Labels

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?