Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Etter- og videreutdanning innen digitalisering: større behov enn tilbud

Etterspørselen er særlig stor innenfor temaområder som teknisk IKT-kompetanse, IKT-sikkerhet og personvern og IKT og helse.

På oppdrag fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) skal NIFU kartlegge universitets- og høgskolesektorens tilbud og etterspørsel av videreutdanningstilbud innenfor feltet «digitalisering». Kartleggingen inngår som kunnskapsgrunnlag i NTNUs interne arbeid med etter- og videreutdanning.

I et nytt arbeidsnotat besvarer NIFU to spørsmål:

  • Hva slags kompetansebehov har man i det norske samfunnet innen digitalisering?
  • Hva tilbys av etter- og videreutdanning innen dette feltet ved norske universiteter og høyskoler?

NIFU ser et betydelig kunnskapsbehov innen digitalisering. Spesielt gjør disse behovene seg gjeldende i forhold til de fem temaområdene: teknisk IKT-kompetanse, ledelse av digitaliseringsprosesser, IKT-sikkerhet og personvern, digitalt utenforskap og IKT og helse.

Som svar på det andre spørsmålet finner NIFU at det eksisterer et ikke ubetydelig, men langt fra omfattende, etter- og videreutdanningstilbud innen digitalisering.

Arbeidsnotatet konkluderer med at det er mye som tyder på at behovet er større enn tilbudet. Spesielt gjelder dette innenfor temaområder som teknisk IKT-kompetanse, IKT-sikkerhet og personvern og IKT og helse.

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Arne Martin Fevolden, NIFU
Type materiaal
Studies en rapporten
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!