Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Доклад "Несъответствие на уменията - пречка пред конкурентоспособността в ЕС"

Този доклад е изготвен от Института за пазарна икономика (ИПИ) и изследва несъответствията в уменията в ЕС и тяхното въздействие върху конкурентоспособността на бизнеса в ЕС. Докладът включва цялостен преглед на съществуващата литература по този въпрос и очертава някои от основните изводи относно връзката на несъответствията на уменията с образованието, личната и общата производителност, динамиката и резултатите на пазара на труда, иновационния капацитет и конкурентоспособността. Изследването включва и резултатите от специално проучване, което има за цел да хвърли повече светлина върху причините и последиците от несъответствията на уменията от гледна точка на фирмите.Докладът предлага допълнителни доказателства за значението на приоритетните професии по отношение на несъответствието (както са идентифицирани от Cedefop), както и допълнителна информация за потенциални проблеми на пазара на труда в пет референтни страни (Австрия, България, Финландия, Германия и Испания).

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Институт за пазарна икономика
Type materiaal
Studies en rapporten
Publicatiedatum
Taal van het document
Resource media
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!