Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Mūžizglītības kompetenču apguves programmas pieaugušo izglītībai

Lai piedāvātu iespējas pilnveidot mūžizglītības kompetences, Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ietvaros profesionālās izglītības iestāžu ekspertu darba grupas ir izstrādājušas mūžizglītības kompetenču apguves programmas pieaugušo izglītībai. Programmas ir veidotas pēc moduļu principa. Katrs modulis sastāv no šādām sadaļām:

  • moduļa apraksts, iekļaujot moduļa mērķi, uzdevumus, moduļa ieejas nosacījumus, moduļa apguves novērtēšanu un moduļa nozīmi un pielietojamību;
  • moduļa saturs, kurā apkopoti temati, kas apgūstami moduļa ietvaros, ieteicamais moduļu saturs un sasniedzamie rezultāti – kas izglītojamajam ir jāspēj, jāzina un jāizprot, apgūstot noteiktu tematu. Ir norādīti arī vidēja un optimāla moduļa apguves līmeņa apraksti, kā arī sniegtas dažādas idejas moduļa īstenotājiem;
  • pārbaudes darbu apraksts, kurā iekļauta ievadvērtēšana (izglītojamā vajadzību noskaidrošana, priekšzināšanu izvērtēšana mācību uzsākšanai, lai pielāgotu mācību tēmas atbilstoši izglītojamā vajadzībām), kārtējā vērtēšana (ja tāda paredzēta moduļa saturā) un noslēguma pārbaudes darba saturs un vērtēšanas kritēriji.

Moduļu saturs ir veidots atbilstoši nozares vajadzībām, pamatkompetencēm mūžizglītībā, kā arī pieaugušo izglītības vajadzībām. Atsevišķos moduļos ir apvienotas vairākas kompetences – tie ir apvienotie jeb integrētie moduļi.

Pieaugušo izglītības programmu īstenotājiem ir iespēja:

  • īstenot vienu atsevišķu moduli (izstrādājot izglītības programmu atbilstoši konkrētam stundu skaitam);
  • integrēt moduļu saturu citos mūžizglītības moduļos, apvienot vairākus moduļus vienā;
  • veidot profesionālās pilnveides izglītības programmu saturu, komplektējot vairākus moduļus;
  • iekļaut moduļus profesionālās tālākizglītības programmas B vai C daļā mūžizglītības kompetenču sadaļā.

 

Resursā ir piedāvāti arī nozaru ekspertu un profesionālās izglītības ekspertu izstrādāti ieteikumi nozarēs nepieciešamajām vispārējām prasmēm, balstoties uz galvenajām kompetencēm mūžizglītībā, un caurviju prasmēm.

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Erasmus+ programmas projekts “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā”
Type materiaal
Onderwijsmiddelen voor afstandsonderwijs
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!