Blog
Blog

Týždeň celoživotného učenia sa na Slovensku uskutoční od 26.11. do 2.12 2018

Vo viacerých európskych krajinách sa tradične organizujú rôzne podujatia zamerané na propagáciu a popularizáciu myšlienok celoživotného učenia a ich priblíženie širokej verejnosti. Na Slovensku sa projekt tohto typu realizuje pod názvom Týždeň celoživotného učenia (Lifelong Learning Week) už po osemnásty raz. Hlavným koordinátorom je Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR.

Hlavný program Týždňa celoživotného učenia bude tvoriť séria konferencií, prednášok, seminárov a ďalších odborných či diskusných stretnutí, dní otvorených dverí, ukážkových hodín a celý rad sprievodných podujatí určených pre odbornú i laickú verejnosť. Uskutočnia sa po celom Slovensku počas jedného týždňa od 26. novembra do 2. decembra 2018.

„Snažíme sa o vytvorenie priestoru, v ktorého rámci by bolo možné diskutovať o stave a význame vzdelávania. Vzdelávacím spoločnostiam, neziskovým organizáciám a kultúrnym inštitúciám, ktoré prispievajú k rozvoju jednotlivcov i spoločnosti, chceme dať šancu na prezentáciu. Našou úlohou je umožniť šíriť pozitívnu skúsenosť, poukázať na zmysel celoživotného učenia a podporiť vzájomnú pomoc v tomto sektore“ povedal Klaudius Šilhár, prezident AIVD.

Okrem domácich organizácií sa do Týždňa celoživotného učenia na Slovensku už tradične zapájajú aj zahraničné subjekty. Aj v tomto roku očakávame aktívnu účasť zástupcov Európskej komisie, OECD, či Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých, ktorej je AIVD členom. Širokú škálu podujatí pre verejnosť doplnia viaceré aktivity odborného charakteru, ako napríklad medzinárodná konferencia na tému hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC), či medzinárodná konferencia zameraná na problematiku vekového manažmentu (Age Management Uptake).

Zapojené organizácie a harmonogram jednotlivých podujatí bude možné sledovať na webovej stránke www.tcu.sk. Prezentácia rozličných aktivít pod jednotnou hlavičkou pomôže osloviť väčší počet účastníkov a zvýšiť celkový úspech a význam jednotlivých organizácií. Okrem toho AIVD očakáva zlepšenie kvality vo vzdelávaní dospelých a najmä zvýšenie podielu ľudí, ktorí sa vzdelávajú.

Ponúkame Vám týmto možnosť zapojiť sa do projektu Týždeň celoživotného učenia. Veríme, že túto príležitosť využijete a aj Vaša organizácia a jej aktivity sa stanú pevnou súčasťou tohtoročného Katalógu podujatí (každoročne ho tvoria dni otvorených dverí, ukážkové hodiny, otvorené prednášky, semináre, workshopy a pod.) – podrobný zoznam príkladov a ďalšie informácie nájdete na stránke www.tcu.sk

Spoločnou ambíciou zapojených organizácií a partnerov Týždňa celoživotného učenia je propagovať a popularizovať myšlienky celoživotného vzdelávania a motivovať ľudí všetkých vekových kategórií na celom Slovensku k tomu, aby sa aktívne zapájali do ďalšieho vzdelávania. Vaším osobným prínosom a benefitom preto môže byť oslovenie potenciálnych klientov a partnerov, propagácia Vašej organizácie a podujatí usporiadaných v rámci Týždňa celoživotného učenia v  celoslovenskom rozsahu, bezplatná účasť na medzinárodných konferenciách, prezentácia v médiách v rámci informačnej kampane, možnosť nadviazať nové kontakty s domácimi i so zahraničnými odborníkmi či podpora úsilia zvýšiť celkový záujem o ďalšie vzdelávanie a skvalitnenie celoživotného vzdelávania na Slovensku.

Veríme, že na našu výzvu zareagujete pozitívne a do projektu Týždeň celoživotného učenia sa zapojíte zorganizovaním konkrétnej aktivity, ktorú vieme mediálne podporiť. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom elektronickej prihlášky. Na základe vyplnenej prihlášky Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Schválené aktivity zaradíme bezplatne do Katalógu podujatí 2018, ktorý budeme priebežne aktualizovať. Katalóg poskytne všetkým záujemcom prehľad aktivít organizovaných v rámci Týždňa celoživotného učenia.

Prihlášky možno posielať do 30. októbra 2018. 

Tešíme sa na spoluprácu a obojstranne výhodné partnerstvo.

Login (2)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer