chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa

Blogs

Andrew McCoshan, koordynator tematyczny EPALE, analizuje niektóre z kluczowych narzędzi UE wspierających ocenę umiejętności

26/06/2018
door Andrew McCoshan
Taal: PL
Document available also in: EN DE ET RO EL LV HR HU SL FR IT ES NL

/nl/file/european-assessment-toolsEuropean assessment tools

European assessment tools

tłumaczenie NSS Poland

 

Andrew McCoshan, koordynator tematyczny EPALE, analizuje niektóre z kluczowych narzędzi UE wspierających ocenę umiejętności.

 

W Unii Europejskiej dostępnych jest wiele narzędzi dla edukatorów, które mogą pomóc w ocenie umiejętności uczących się dorosłych. Rzeczywiście, być może o nich słyszałeś. Ale dlaczego miałyby być ci potrzebne? Niektóre narzędzia UE określają ramy, w których ma miejsce ocena; inne – praktycy mogą wykorzystać do rozpoznawania umiejętności nabytych w różnych krajach.

/nl/file/eu-assessment-tool-epaleEU Assessment Tool EPALE

EU Assessment Tool EPALE

Zapewnienie ram i wytycznych

Zapewnienie ram dla wszystkich tych narzędzi to Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK). ERK stanowią wspólny punkt odniesienia dla krajów rozwijających krajowe ramy kwalifikacji. ERK, podobnie jak wszystkie narzędzia, opiera się na efektach uczenia się. W wielu krajach wprowadzenie kwalifikacji – a tym samym programów nauczania – opartych na efektach uczenia się ma radykalny wpływ na ocenę umiejętności w ogóle.

Inną zaletą ERK jest to, że umożliwia "przenoszenie" kwalifikacji z jednego państwa do drugiego. Wspiera to mobilność osób, które chcą się uczyć lub pracować poza własnym krajem. Można porównać przykłady różnych kwalifikacji krajowych na stronie internetowej Komisji Europejskiej (jak dotąd w przypadku 18 systemów edukacji i szkoleń).

W powiązaniu z ERK państwa członkowskie stosują również wspólne zasady podejścia do punktów – system ECVET – w celu takiego przeformułowania kwalifikacji, aby poszczególne osoby mogły mieć uznane punkty. Dzięki temu mogłyby one na przykład sprawnie zmieniać programy bez utraty osiągnięć z poprzedniej nauki.

Unia Europejska pracowała również nad promowaniem metod oceny umiejętności nabytych poza systemem edukacji formalnej. Od 2004 roku opracowywany jest wykaz metod walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, który jest regularnie aktualizowany i zawiera wiele inspirujących przykładów. Dostępne są również wytyczne dotyczące walidacji, które mają na celu wsparcie osób oraz instytucji odpowiedzialnych za opracowywanie wytycznych dotyczących walidacji.

 

Pomoc w rozpoznawaniu i uznawaniu umiejętności o charakterze transgranicznym

Liczne narzędzia wspierające ocenę i uznawanie umiejętności pomiędzy krajami członkowskimi pomagają przezwyciężyć bariery wynikające z różnic między systemami kształcenia i szkolenia.

Jednym z głównych celów wspomnianego już systemu ECVET jest wspieranie transgranicznej oceny umiejętności. ECVET zapewnia zestaw zasad, które pozwalają uczącym się za granicą na uznanie umiejętności zdobytych w innym kraju. Kiedy ludzie podejmują pracę za granicą, mogą np. napisać raport o swoich doświadczeniach po powrocie do kraju ojczystego, ale nie otrzymują potwierdzenia kwalifikacji. System ECVET daje szansę na to, aby stało się to możliwe. Korzystając z narzędzi takich, jak porozumienia o programie zajęć czy wykazy zaliczeń, ECVET umożliwia uczniom i ich nauczycielom skupienie się na tym, w jaki sposób będą oceniane i sprawdzane nabyte umiejętności. Za pomocą tych instrumentów zostaną zbadane i uzgodnione takie kwestie, jak efekty uczenia się i sposób ich oceny.

Europass składa się z szeregu narzędzi do udokumentowania umiejętności nabytych za granicą:

  • Europass-Mobilność stanowi potwierdzenie umiejętności nabytych w innym kraju, np. podczas pracy, stażu lub wymiany doświadczeń. Dokument uzupełniany jest przez organizacje partnerskie zaangażowane w mobilność: wysyłającą i przyjmującą. Partnerami mogą być uczelnie, szkoły, ośrodki szkoleniowe, firmy, organizacje pozarządowe itp. Sukces dokumentu jest następstwem zastosowania efektywnych procesów oceny. Wiele przykładów jest dostępnych on-line.
  • Suplementy do dyplomu i do świadectw opisują umiejętności nabyte odpowiednio przez posiadaczy dyplomów szkolnictwa wyższego i instytucji VET. Dostarczają one dodatkowych informacji do tych zawartych w oficjalnych certyfikatach/dyplomach i/lub wykazach, dzięki czemu są bardziej zrozumiałe, zwłaszcza przez pracodawców lub instytucje spoza państwa wydającego. Większość krajów ustanowiła krajowe wykazy suplementów.
  • Paszport językowy zapewnia narzędzie do samooceny umiejętności i kwalifikacji językowych.
  • Europass CV to standardowy szablon życiorysu, coraz częściej stosowany w całej Europie. Do tej pory ponad 100 milionów dokumentów zostało stworzonych online.

Porady i wsparcie dotyczące korzystania ze wszystkich tych narzędzi są dostępne w Krajowych Centrach Europass.

 

Wartość dodana

Narzędzia UE określają europejskie ramy dokonywania oceny. Przejście na system uznawania efektów uczenia się ma znaczący wpływ na kryteria i praktyki oceny. Ponadto narzędzia UE zwracają uwagę na potrzebę ustalenia, w jaki sposób, kiedy i gdzie oceniać kształcenie i umiejętności zdobyte poza formalnymi procesami uczenia się i własnymi krajami. Oprócz tego funkcjonują inne narzędzia, których tutaj nie uwzględniliśmy, w tym EQAVET (Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości), Europejska Klasyfikacja Zawodów, Umiejętności, Kompetencji i Kwalifikacji (ESCO), dyrektywa UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i związaną z nią baza zawodów regulowanych oraz paszporty umiejętności sektorowych. Dobrze by było wiedzieć, czy czytelnicy znają już te narzędzia i ich wykorzystanie: weź udział w ankiecie!


Andrew McCoshan przez ponad 30 lat prowadził szkolenia i nauczał dorosłych. Od ponad 15 lat prowadzi badania i ewaluację dla instytucji unijnych, a wcześniej był konsultantem w Wielkiej Brytanii. Andrew McCoshan jest obecnie niezależnym badaczem i konsultantem oraz Senior Research Associate w Educational Disadvantage Center na Dublin City University w Irlandii.

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn