Resource Details
BRON

Celkom prvá lekcia kurzu tzv. "Clean praktík" pre koučov a kariérnych poradcov

Varšava, INŠTITÚT PSYCHOTERAPIE A ROZVOJA OSOBNOSTI, 02-547 Varšava, ul. Lewicka 14/4

Clean Language – dialóg s metaforou Klienta

Celkom prvá lekcia kurzu Clean praktík sa konala vo Varšavskom Inštitúte psychoterapeie a rozvoja osobnosti od 13. do 14. januára 2018. Clean Language – dialóg s metaforou klienta. Počas dvoch všedných dní sa účastníci kurzu naučili pracovať s metódou Clean Language.

"Clean koučovanie je metóda, ktorá využíva prirodzené zručnosti metaforického myslenia. Clean Language (tzv. Čistý jazyk) je jedinečná forma osobnostného rozvoja založená na úplnej absencii zasahovania do obsahu vyhlásení našich partnerov (Klienta, Coachee-ho). Pri vedení dialógu s metaforou klienta sa úplne zdržiavame návrhov, interpretácií, predpokladov, odhadov alebo názorov. Našou úlohou je sprevádzať partnera pri skúmaní jeho vlastného sveta, metaforického vnímania a pochopenia reality.

Keď pracujeme s čistým jazykom a metaforou, vytvárame tak atmosféru bezpečia, intimity a psychického pohodlia. Týmto spôsobom mu pomáhame objavovať skrytý význam myšlienok, emócií, motivácií, krokov a vzťahy medzi nimi (modelovať jeho vlastnú metaforickú krajinu). Uľahčením tohto procesu podporujeme nášho partnera pri reorganizácii jeho vnútorného sveta a v dôsledku toho pri zmene myslenia, rozhodnutí a akcií.", vyjadrili sa organizátori kurzu Clean Language.

Program workshopu:

  • Čistý jazyk: Ako a prečo ho David Grove začal využívať?
  • 12 Clean Language otázok
  • Skladba a narábanie s hlasom
  • Kreslenie metaforických máp
  • Dialóg s metaforou klienta
  • Pravidlá a etika Clean sprostredkovateľa

Workshop organizovali Bartosz Tymiński a trénerka-asistentka Magdalena Robak. Pracuje sa v skupinách do 8 osôb.

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Bartosz Tymiński a trénerka-asistentka Magdalena Robak
Type materiaal
Mogelijkheden en bronnen
Land
Poľsko
Publicatiedatum
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!