Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Par Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plānu 2016.-2020. gadam (Ministru kabineta rīkojums Nr.287)

Ministru kabineta rīkojums Nr.287 "Par Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plānu 2016.-2020.gadam" ir priekšnoteikums vienotas un ilgtspējīgas pieaugušo izglītības sistēmas izveidei Latvijā. Veidojot plānu, ir ņemtas vērā gan reģionālās vajadzības, gan vidējā termiņa un ilgtermiņa darba tirgus prognozes. Plāna mērķis ir izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšana iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas, ienākumu līmeņa, etniskās piederības, funkcionāliem traucējumiem un citiem faktoriem.

Tajā precīzi iezīmētas atbildības jomas un nozaru politiku mijiedarbība, nosakot ministriju funkciju sadalījumu starp Izglītības un zinātnes ministriju (IZM),  Ekonomikas ministriju (EM) un Labklājības ministriju (LM).

IZM kompetencē ir nodarbināto kvalifikācijas paaugstināšana un pārkvalifikācija, LM pārrauga bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū atbilstoši īstermiņa darba tirgus prognozēm un darbu ar sociālās atstumtības riskam pakļautām personām, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, bet EM veic darba tirgus analīzi un izstrādā darba tirgus vidējā termiņa un ilgtermiņa prognozes.

Lai novērstu atbildību un funkciju sadrumstalotību, ir izveidota pieaugušo izglītības pārvaldības padome.

Plāns ir izstrādāts, ņemot vērā Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas plāna izpildi un sasaisti ar citiem nacionālās politikas plānošanas un starptautisko vadlīniju dokumentiem.

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Ministru kabinets
Type materiaal
Nationaal en beleid
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!