Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen NeMo & MAE -tutkimushankkeissa

 

Ammatillinen koulutus elää murrosvaiheessa toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin myötä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääntyminen edellyttää yhä enemmän työelämäyhteistyöstä ja ymmärrystä työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta. Keskeiseksi tekijäksi reformissa nousee myös opetushenkilökunnan ammatillisen osaamisen vahvistaminen. Nemo-tutkimushankkeessa (2014-2017) tarkastellaan suomalaista oppisopimuskoulutusta järjestelmätasolla, toimijoiden näkökulmia ammatilliseen osaamiseen sekä työpaikkoja oppimisympäristöinä. MAE-tutkimushankkeessa (2015-2017) pyritään muodostamaan kokonaiskuva työpaikalla tapahtuvasta ohjauksesta ja tarkastellaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista rajoittavia ja mahdollistavia tekijöitä ohjaussuhteissa. Ohjausta tarkastellaan toisaalta laajempana makrotason kokonaisuutena, johon osallistuvat työpaikkakouluttaja, työyhteisön muut jäsenet, koulutustarkastaja, oppilaitoksen edustajat sekä opiskelijan vertaiset, toisaalta taas mikrotason prosessina työpaikkakouluttajan ja opiskelijan välillä. Viimeisimmässä NeMo2 -tutkimushankkeessa (2017-2019) tarkastellaan erityisesti oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä ja ammatillisten opettajien työelämäosaamista, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja oppimisprosessien pedagogista kehittämistä sekä opiskelijoiden työelämävalmiuksiin liitettäviä itsesäätelyvalmiuksia.

Tutkimushankkeita rahoittaa Tampereen kaupungin oppisopimusrahasto. Tutkimuksesta vastaavat yhteistyössä Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta ja Tampereen teknillisen yliopiston tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratorio. Tutkimushanketta johtaa tekniikan pedagogiikan professori (Tampereen teknillinen yliopisto) ja ammattikasvatuksen dosentti (Tampereen yliopisto) Petri Nokelainen.

Tiedustelut:Professori Petri Nokelainen (petri.nokelainen(at)tut.fi, 040 557 4994) ja tutkija Heta Rintala (heta.rintala(at)tut.fi, 050 301 6195)

 

Kuva: pxhere.com

Resource Details
Auteurs van het materiaal
TUT / Petri Nokelainen ja Heta Rintala
Type materiaal
Studies en rapporten
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!